Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl een kind wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen.

De school is in de eerste plaats verantwoordelijk om kinderen met lees- en spellingproblemen te ondersteunen. Als de school voldoende inspanning heeft geleverd om het kind te begeleiden en heeft dit geen of onvoldoende resultaat opgeleverd, dan kan de school het kind doorverwijzen voor verdere behandeling bij een gespecialiseerde organisatie.

De school zorgt voor doorverwijzing voor kinderen met ernstige dyslexie. De school verwijst door naar een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft.

Alleen bij ernstige dyslexie, zijn er geen kosten verbonden aan de hulp, als u bent doorverwezen door de school. De school verwijst door naar een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders in de regio die uw kind kunnen behandelen. Bij de aanbieder kunt u dit nagaan. U kunt hiervoor eventueel ook contact voor opnemen met de jeugdconsulenten van de gemeente via telefoonnummer (010) 800 40 00.