Schade melden door scholen

Met het schadeformulier kan schade aan een schoolgebouw, onderwijsleerpakket en/of meubilair worden gemeld. 

Wanneer een schadeformulier invullen

Het gaat om schade die is ontstaan onder bijzondere omstandigheden zoals vandalisme, storm, inbraak, brand etc. Het gaat om schade die niet te verhalen is op derden. Het formulier is niet bedoeld voor schade die is ontstaan tijdens het normaal gebruik van de school en/of die is veroorzaakt door medewerkers van de school, leerlingen of ouders.

Voor wie is het schadeformulier bedoeld

Dit formulier is alleen bedoeld voor medewerkers van een school of schoolbestuur.

Schade melden

U vult het schadeformulier met eHerkenning in.
Heeft u geen eHerkenning, dan vult u het het schadeformulier zonder eHerkenning in.

Aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.