Convenant Veilige School aanvragen

Als school bent u zelf verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Een actieve deelname van onder andere leerlingen, ouders, politie, gemeente (veiligheid, leerplicht) en andere samenwerkingspartners zoals Halt, zorgt ook voor een positieve bijdrage hieraan. Een veilig schoolklimaat maak je met elkaar.

Convenant Veilige School aanvragen

U vult het aanvraagformulier Convenant Veilige School in.

Een veilige school is als uw school voldoet aan de voorwaarden van het Convenant Veilige school. Dit betekent dat u twee of meer preventieve trainingen afneemt over onderwerpen die actueel zijn en of spelen binnen de gemeente en of onder de jongeren. Een overzicht van de trainingen vindt u op de menukaart die u ontvangen heeft van de adviseur Veiligheid.

De trainingen worden aangeboden door lokale partijen, zoals Youz, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH), en You!nG. Door jaarlijks trainingen af te nemen kunt u het certificaat Veilige School behouden. Er zijn preventieve trainingen voor leerlingen, docenten en ouders. Het gaat altijd om maatwerk en kan worden afgestemd op de behoefte van de school.

Jaarlijks regelt u twee of meer preventieve trainingen. Vervolgens vult u het aanvraagformulier Convenant Veilige School in. Zo geeft u aan of u nog voldoet aan de voorwaarden van het convenant Veilige School.