Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle geregistreerde locaties van kinderopvang in Nederland.

Deze voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Dit zijn:

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • gastouders

Heeft u een klacht, ga dan eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Op de website van de Geschillencommissie kunt u een formulier downloaden om uw klacht digitaal of schriftelijk in te dienen bij de Geschillencommissie. Zit u in een oudercommissie die een conflict heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Voor alle vragen over kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de Belastingdienst. Op hun website krijgt u antwoord op vragen als:

  • Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
  • Hoe kan ik me aanmelden?
  • Wat moet ik voorbereiden voor de aanvraag?
  • Wat zijn de voorwaarden?