Vooruitblik

Dromen over de winkelgebieden in Lansingerland

Fotograaf: Freek J. Zijlstra

Interview: Heraut 6 september 2023

Het college van B en W werkt aan het beleid ‘Vitale Kernen’, waarin gekeken wordt wat er nodig is om ook in de toekomst fijn te verblijven, wonen, werken, ontmoeten en recreëren in winkelgebieden. Er is een oriënterend gesprek tussen vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen, wethouder Leon Hoek en de centrummanager van de gemeente. In september zijn ook de inwoners aan zet, dan worden er in iedere dorpskern aparte participatiebijeenkomsten georganiseerd, onder de noemer ‘DromenLab’.

De vraag en het aanbod van winkelgebieden staan in dit online tijdperk sterk onder druk en is aan voortdurende verandering onderhevig. Inwoners bezoeken de centra minder om (wekelijkse) inkopen te doen en vaker om er korte of langere tijd te verblijven. Welke voorzieningen zijn voor een aangenaam verblijf nodig, ook met het oog op hittestress in zo’n versteende omgeving? Wat verwachten inwoners én bezoekers van buiten de gemeente in onze winkelgebieden aan te treffen?

Hoe doen we het in Lansingerland?

Lansingerland doet het goed. Dit blijkt uit onderzoek van de Stec Groep, waarin Lansingerland met onze omliggende gemeenten is vergeleken. Er is nog steeds een groot aantal authentieke kleine zelfstandigen, een ruime keuze uit meerdere supermarkten voor de wekelijkse boodschappen, dé dragers van winkelcentra en voor velen de reden om er naartoe te gaan. Bovendien is er een breed aanbod van duurzame gebruiksartikelen. De praktijk wijst uit dat buurtwinkels en speciaalzaken een grotere overlevingskans hebben als ze in de directe omgeving van een supermarkt zijn gevestigd. Het gemiddelde leegstandsniveau is relatief laag. Dat wil zeggen dat een winkelpand binnen redelijke tijd een andere huurder krijgt. De gemeente noemt de huidige positie solide en wil die in de toekomst vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. In deze tijd zien we een omslag van snel iets kopen naar langdurig verblijven in de winkelgebieden. Dat vereist een andere kijk op het inrichten van de winkelgebieden om deze economisch rendabel en aantrekkelijk te houden. Volgens het college groeit daarom het belang van een breed en gevarieerd aanbod van horeca en andere consumentenvoorzieningen, met uitstapjes naar cultuur en ontspanning. Omdat winkelgebieden vaak versteende omgevingen zijn, is ook aanpassing voor het veranderende klimaat belangrijk. Extreme hitte en flinke hoosbuien komen vaker voor. Daarom zijn groene en schaduwrijke verblijfsplekken noodzakelijk, evenals het opvangen en afvoeren of opslaan van overtollig regenwater. Daarnaast voelen mensen zich prettig in een groene omgeving.

Drie belangrijke uitgangspunten

In het beleidsdocument ‘Vitale Kernen’ wordt een drietal uitgangspunten benoemd. Allereerst heeft een ideaal winkelgebied een mix aan functies en voorzieningen: het is een plek waar mensen binnen en van buiten de gemeente naar toe komen om inkopen te doen, te werken, wonen, verblijven, recreëren en te ontmoeten, of er gebruik maken van maatschappelijke diensten. Daarnaast heeft een breed aanbod met een hoge kwaliteit een aantrekkende werking, mits de ruimte om te verblijven aantrekkelijk en voldoende klimaatadaptief is. Tot slot moet er goed contact tussen de lokale overheid, ondernemers, maatschappelijke instellingen en bewoners zijn.

Winkeliers aan het woord

De vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging gingen 21 augustus jl. in gesprek en hadden een eerste gedachtewisseling over verschillende mogelijkheden in de kernen. Zwart-wit gesteld willen ondernemers geld verdienen en inwoners willen voor een behoorlijke prijs artikelen kopen en bij de horeca verblijven. Maar dan moet er een breed en gevarieerd aanbod zijn.

Frits Heel (Berkel en Rodenrijs) betoogt dat de herinrichting van Bergschenhoek heeft laten zien hoe moeilijk het is om te vergroenen en de ruimte anders in te richten vanuit een bestaande situatie. Dat kan alleen maar bij een heel nieuw centrum (Berkel Centrum West) of ingrijpende nieuwbouw (Berkel Oost). De uitdaging van centra met supermarkten met een (inpandige) parkeergarage is om bezoekers naar de andere winkels en horeca aan het plein te trekken.

Jordy Koelhuis (Bergschenhoek) geeft aan dat dit bij de herinrichting van Bergschenhoek speelde en dat dan het diverse aanbod van winkel(tje)s, een paar grote prijstrekkers tezamen met het wegwerken van leegstand best een hoofdpijndossier is. Vestigingen in het middensegment houden, in combinatie met extreem hoge huren, vaak met moeite het hoofd boven water.

Loran Sevenhuijsen (Gouden Hart) denkt dat veel inwoners niet goed kunnen inschatten hoeveel ruimte er nodig is voor een bepaalde winkelnering. Bovendien, om op zoveel mogelijk winkeltijden de deuren te openen is een bepaald aantal personeelsleden nodig en dat is bij een beperkte omzet niet altijd op te brengen. Het probleem van veel wisselingen in bepaalde winkelpanden is dat het daar dan aan een gezellige sfeer ontbreekt, er te weinig betrokkenheid is om gezamenlijk met regelmaat een festiviteit te organiseren, ook omdat lang niet alle winkeliers en winkelketens lid zijn van de plaatselijke winkeliersvereniging.

Volgens Frits Heel ontbreekt het daarom soms aan cohesie. Hij heeft de wens dat er (bus)verbindingen tussen de kernen komen, zodat ook oudere inwoners makkelijker buiten hun eigen kern kunnen winkelen.
Thomas de With (Bleiswijk) pleit niet alleen voor verbeteringen van fietsverkeer om de centra te bereiken, maar ook dat de bereikbaarheid van de winkels per (vracht)auto voor de ondernemers zelf in smalle eenrichtingsverkeer dorpsstraten in het toekomstplan meegewogen wordt.

Wethouder Leon Hoek geeft aan dat het daarom ingewikkelde afwegingen zijn als gekozen moet worden tussen veiligheid van voetgangers, bereikbaarheid per fiets en de mogelijkheid dichtbij te laden en te lossen. Er zal bij elk plan altijd een categorie inwoners of winkeliers minder blij zijn.
Marchien Bandell (centrummanager gemeente Lansingerland) vraagt tot slot aandacht voor het relatief grote aantal jonge inwoners, voor wie de centra eveneens aantrekkelijk moeten zijn om er te kopen en te verblijven.

Jong en oud kan meedenken

De input van inwoners is nodig om te verwoorden wat er voor de toekomst in de huidige winkelgebieden extra nodig is om te zorgen dat men daar graag wil verblijven.
Vanaf 2024 wordt gewerkt met een Uitvoeringsplan, waarin staat welke acties er mogelijk zijn om de Lansingerlandse winkelgebieden nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

‘DromenLab’

De gemeente organiseert in september drie participatiemomenten over de toekomst van de winkelgebieden. Inwoners van Lansingerland kunnen langskomen in het zogenoemde ‘DromenLab’ om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het ‘DromenLab’ is een unieke participatiemethode om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën op te halen. Input kan ook digitaal worden gegeven.

Waar en wanneer

  • Woensdag 13 september in Bleiswijk centrum
    Kranenburgplein van 13.00-18.00 uur
  • Zaterdag 16 september in Berkel en Rodenrijs centrum
    Kruising Kerkstraat/Kerksingel van 10.00-15.00 uur
  • Donderdag 21 september in Bergschenhoek centrum
    De Kruin van 13.00-18.00 uur

Als ondernemer komt u volop uitdagingen tegen. Hoe zorgt u ervoor dat u uw tijd vooruit blijft? Lansingerlandse ondernemers vertellen hierover in deze rubriek Vooruitblik. In de spotlight deze keer: Meerenbos aan de Rotte.

Plasticvrij terras bij Meerenbos aan de Rotte

De nieuwe wet die wegwerpplastic moet gaan verdrijven uit de horeca wordt in fasen ingevoerd. Ilona Monster van Restaurant Meerenbos wachtte de nieuwe wetgeving niet af en ging het afgelopen jaar al op zoek naar alternatieven. Vorig jaar volgde Ilona samen met andere ondernemers langs de Rotte een workshop waar plastic vrij terras het onderwerp was. Ze committeerde zich direct om hier echt werk van te maken.

Meerenbos

Het terras van Meerenbos ligt direct aan het water van de Rotte. Links en rechts van het fietspad kun je heerlijk zitten en uitrusten na een wandeling of fietstocht door de Bleiswijkse zoom. Ook de mensen die op het water recreëren weten Meerenbos goed te vinden. Een prachtige plek! Ilona Monster verhuisde enige tijd geleden naar het woonhuis boven het restaurant en hoopt samen met partner Eamon Lillis dit restaurant helemaal over te nemen van haar ouders. Peter en Conny draaien nu nog volop mee. Vroeger was het restaurant overnemen niet het plan maar Ilona heeft gemerkt dat het ondernemen haar toch echt in het bloed zit. Zij voelt zich hier als een vis in het water!

In het recreatiegebied waarin Meerenbos staat, is zwerfafval een aandachtspunt. Ilona vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan het verminderen hiervan. Op haar terras werd veel wegwerpplastic gebruikt, en dat komt onbedoeld toch in water en omgeving terecht. Dat het anders kan leerde ze in de workshop, het maakt je bewust van hoeveel plastic het eigenlijk is. En het wordt allemaal na eenmalig gebruik weggegooid.

Plastic vrij

Het leek heel ingewikkeld om alternatieven te vinden want hoe doe je dat dan met rietjes, kuipjes boter, jam en koffiemelk. En thee blijkt eigenlijk niet in plasticvrije zakjes te krijgen. Nu na een jaar zoeken en uitproberen is er voor alles een toch een goed alternatief gevonden. Grotere verpakkingen voor honing en koffiemelk, bakjes voor jam en de boter in een plasticvrij wikkeltje. De thee is nu los in een filter maar de leveranciers komen gelukkig meer en meer met duurzame alternatieven. Zo moeilijk was het dus achteraf niet. Nu heeft het alleen maar voordelen, het scheelt echt veel zwerfvuil in het water van de Rotte en in de natuur rondom Meerenbos. Hierdoor is er veel minder afval en de kosten zijn niet hoger.

Elk jaar beter

Komend jaar hoopt Meerenbos het veertig jaar bestaan te vieren met al het personeel en de vele relaties die door de jaren heen dit restaurant trouw bezoeken. Het weekmenu en ook de seizoen specials zoals mosselen en asperges trekken nog steeds veel vaste bezoekers en dat is na de afgelopen jaren gelukkig gebleven.

Ilona heeft als motto: ‘Elk jaar verbeteren’. Of het nu de huisstijl, een leverancier, de e-choppers die nieuw zijn, een verbouwing of een plasticvrij terras is, zij gaat er met het hele team elke keer weer voor. Dat het niet makkelijk is moge duidelijk zijn; Corona, de vele regels, vergunningentrajecten bij overname, je krijgt het niet cadeau als ondernemer. Ilona laat zich echter niet tegenhouden en hoopt dat door steeds te innoveren de klanten het restaurant blijven waarderen.

Misset Horeca – Terras top 100

Daarom schrijft Meerenbos zich elk jaar in voor de Misset Horeca Terras top 100. Een goede test! Afgelopen 17 mei werd bekend dat ze door zijn naar ronde twee en daar is Ilona heel trots op. Het zegt wel iets over de kwaliteit bij Meerenbos. Laten we duimen voor een goede plek op 26 juni wanneer de top 100 bekend wordt gemaakt.

Wensenlijstje

De enige wensen die Ilona voor de toekomst nog kan bedenken zijn goed personeel erbij en de verpakkingen van ijs zouden wel mogen veranderen. Daar is nog geen goed alternatief voor. Ze waaien nu nog makkelijk weg en zijn niet plasticvrij.

Verder heeft ze nu niks op haar lijst en dat is maar goed ook. Want eerst is er een druk en hopelijk mooi seizoen in het vooruitzicht met als toetje het jubileum.

Fotograaf: Henk van der Giesen

Synergy Food door samenwerking naar Oudeland

Synergy Food Ingredients & Processing B.V. is nu gevestigd aan de Woensdrechtstraat in Rotterdam. Op deze locatie kan het bedrijf niet meer uitbreiden en groeien. Al in 2018 nam het bedrijf een optie op een kavel op Bedrijvenpark Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Door een mooie en unieke samenwerking met aannemer Willy Naessens is na jaren wachten en onzekerheid nu dan eindelijk de bouw gestart!

Synergy Food

Synergy Food levert maatwerk in de levensmiddelensector, zij produceren bakkerijgrondstoffen en zijn actief in de notenhandel. Hiermee bedienen zij vele klanten in Nederland maar ook in heel Noord- en West-Europa. Het doel is om topkwaliteit op maat te leveren en dan nu nog vooral met amandelen en abrikozenpitten en alle bewerkingen hiervan.

Door de hechte samenwerking in het bedrijf en met jarenlang gekoesterde relaties ontstaat er een meerwaarde die ervoor zorgt dat een en een drie wordt. De naam Synergy dekt dan ook de lading van dit bedrijf wat klantgerichtheid, nieuwsgierigheid, innovatie, en sociaal ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Van toen naar nu

In 2001 ging Synergy Food zelfstandig verder als afsplitsing van het handelsbedrijf Nidegro. Onder leiding van Pieter Mulder ging het verder onder de nieuwe naam. Waar men begon met 300 ton wordt nu 10.000 ton verwerkt door ongeveer veertig medewerkers. Er is nog enorme groeipotentie, maar daarvoor is wel ruimte nodig. Noten passen heel goed in het dieet van deze tijd, als grondstof in bakkerijen maar ook als bijvoorbeeld vleesvervanger. Synergy Food verwacht dan ook een forse groei in een tijd waarin duurzaam voedsel leidend is.

Waarom Oudeland?

Het personeel speelt een belangrijke rol in het bedrijf en omdat ze allemaal uit de buurt komen is de locatie belangrijk. Een van de oudste medewerkers woont bijvoorbeeld in Berkel en Rodenrijs. Het kavel op Oudeland is dus bijzonder geschikt omdat het bereikbaar blijft voor alle mensen die betrokken zijn bij Synergy Food. Een goede verbinding met Metrostation Rodenrijs zou de bereikbaarheid nog verder verbeteren. Eenmaal gevestigd op Oudeland hoopt Synergy Food in samenwerking met andere ondernemers op Oudeland dit te kunnen oppakken.

Hoge kosten

Het leek even onmogelijk om het pand te realiseren omdat de kosten voor bouw, energie en duurzaamheids-maatregelen enorm gestegen zijn. Net als in elk bedrijf moest er steeds opnieuw gerekend, gewikt en gewogen worden.

Uiteindelijk is een investeerder gevonden die het mogelijk maakt om toch nieuw te bouwen. Synergy Food gaat nu huren in plaats van kopen waardoor er ruimte ontstaat om te investeren in nieuwe machines, zonnepanelen en het terugwinnen van energie. Door de directe lijnen en prettige samenwerking met de aannemer wordt dit een prachtige locatie waar aan alle eisen van de onderneming en deze tijd kan worden voldaan.

Personeel

Goed personeel staat aan de basis van elk succesvol bedrijf. Het valt niet mee om een goed team te vormen en te behouden. Deze mensen moeten gekoesterd worden en dat hebben ze goed begrepen bij Synergy. De betrokkenheid bij het personeel en van het personeel is een opvallend kenmerk van deze onderneming. Zeven nationaliteiten en medewerkers die al tientallen jaren in dienst zijn werken als een grote familie samen. Ook springt het bedrijf bij als er zorgen zijn op privégebied. Het goed voor elkaar zorgen hoort bij deze onderneming. Met alle medewerkers en relaties vierde Synergy Food dan ook het slaan van de eerste paal in Berkel en Rodenrijs.

Groei in de toekomst

Nu er uitgebreid kan worden kan op de nieuwe locatie de productie fors omhoog. Hierbij wordt gekeken naar andere soorten noten, zoals bijvoorbeeld walnoten en bewerkingen. Bij deze groei wordt uiteraard rekening gehouden met de behoefte van de hechte klantenkring. Zij kunnen uitzien naar een nog mooier en beter aanbod.

Er wordt enorm uitgekeken naar de nieuwe locatie. En met zoveel medewerkers met hart voor de zaak komt het vast goed met Synergy Food op het bedrijvenpark in het Rodenrijs. Zij kijken ernaar uit om met elkaar nieuwe stappen te zetten en Lansingerland is weer een mooi bedrijf rijker op een van de laatste kavels op dit bedrijventerrein.

Organiseer uw Bedrijventerrein!

In Lansingerland zijn veertien bedrijventerreinen. Slechts drie daarvan zijn georganiseerd in de vorm van een BIZ of een parkmanagement. “Dat is jammer want georganiseerd zijn biedt de ondernemers veel voordelen”, aldus Inez Houwen en Edwin Markus.

Eerste BIZ

Inez Houwen is vanaf het eerste uur bestuurslid van de BBR (Bedrijfsinvestering zone Bedrijvenpark Rodenrijs). Vanuit het daar gevestigde bedrijf J. Luyt Beheer bv heeft zij samen met andere ondernemers op het bedrijventerrein de BBR opgezet. Zij weet als geen ander welke voordelen een goed georganiseerd bedrijventerrein biedt. Dit bedrijventerrein is als eerste georganiseerd in een BIZ. En er is al veel bereikt.

Vergroten aantrekkelijkheid bedrijventerrein

“Als ondernemer heeft het alleen maar voordelen om samen met andere ondernemers je eigen bedrijventerrein te beheren. Het niveau van het onderhoud kan opgehoogd worden, schoon, heel en veilig is beter te organiseren, en je kunt gezamenlijk optrekken om aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid te voldoen” aldus Inez.

Doelen bereikt

Het bedrijventerrein ziet er nu mooi en schoon uit. De wegen zijn flink opgeknapt. De buitenruimte is aantrekkelijk met veel groen en hele grote bloempotten langs de hoofdweg. Achter de schermen is veel gebeurd om de veiligheid te verbeteren. De uitstraling van Bedrijventerrein Rodenrijs wordt bewaakt door de parkschout die regelmatig een rondje maakt om ondernemers te spreken. Als er iets is kan dat snel opgepakt worden.

Nieuwe uitdagingen

De BIZ is hier elf jaar geleden door een aantal ondernemers opgericht en inmiddels al twee keer verlengd. En dat is maar goed ook want de nieuwste uitdagingen, energietransitie, duurzaamheid en mobiliteit, staan voor de deur. Samen kijken naar energiebesparende, isolerende en maatregelen op het gebied van mobiliteit, daar advies en subsidie voor krijgen, is nu een speerpunt.

Samen besluiten en gezelligheid

Er wordt op het Bedrijventerrein in het Rodenrijs elk jaar een algemene ledenvergadering georganiseerd. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt gesproken over wat er allemaal speelt op het gezamenlijke terrein, hier worden ook de besluiten genomen. De nadruk ligt daarna op elkaar ontmoeten onder het genot van een glaasje en een barbecue, wat de saamhorigheid bevordert. De BBR is toekomstbestendig.

Hulp bij organisatie

Edwin Markus is kwartiermaker en inventariseert op dit moment de organisatiegraad op bedrijventerreinen in Lansingerland. Hij adviseert de gemeente en de ondernemers op bedrijventerreinen. Welke mogelijkheden zijn er om u te organiseren en welke (financiële) hulp vanuit de gemeente, provincie of landelijk beleid is hierbij mogelijk?

Organiseren biedt kansen

Edwin: “Er zijn verschillende organisatievormen. Bedrijvenpark Rodenrijs is bijvoorbeeld een BIZ. De meeste nieuwe bedrijventerreinen zoals Oudeland hebben een parkmanagement. Hoe de locatie er uitziet is belangrijk voor de vestiging van bedrijven. Personeel en leveranciers voelen zich ook prettiger als ze op een mooi en veilig bedrijventerrein kunnen werken. Een goede samenwerking op een bedrijventerrein zorgt voor een betere omgeving voor ondernemers in alle opzichten. Het is cruciaal om je te organiseren als je invloed wilt uitoefenen op je eigen bedrijventerrein. Met een stem naar buiten in overleg met aanbieders en overheid of bij het aanvragen van subsidies is belangrijk.”

Gezamenlijk belang

Enthousiast vertelt Edwin over de voordelen die er te behalen zijn als ondernemers samen optrekken om hun terrein aantrekkelijker te maken. Of het nu gaat om schoon, heel en veilig in de buitenruimte, glasvezel aanleggen of het verduurzamen van de panden op een bedrijventerrein, samen is beter en goedkoper. Een schoon en veilig bedrijventerrein is zeer belangrijk voor het aantrekken van ondernemers, maar zeker ook voor de mensen die er werken. Een gezellige omgeving, die goed bereikbaar is met de juiste voorzieningen zorgt ervoor dat het verloop van ondernemingen afneemt en de criminaliteit op bedrijventerreinen tegen wordt gegaan.

Ervaring

Als makelaar op een bedrijventerrein raakte Edwin betrokken bij het organiseren van een BIZ op een bedrijventerrein in Barendrecht. Zijn kennis over dit onderwerp is steeds verder uitgebouwd. Hij was betrokken bij veel verschillende ondernemersinitiatieven en weet intussen goed hoe u een en ander goed opzet. Ook weet hij de weg in de Metropoolregio en op het gebied van verduurzaming en energietransitie. U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden vraag om advies bij de gemeente.

Subsidie

Het is mogelijk om met een aantal ondernemers subsidie aan te vragen bij de provincie voor het opzetten van een BIZ of parkmanagement. Hier kan bijvoorbeeld ook een kwartiermaker of parkmanager mee worden gefinancierd. Die hebben vaker met het bijltje gehakt en weten vaak goed de weg.
De provincie geeft daarnaast ook subsidies voor verduurzaming en energietransitie. Voor een enkele ondernemer is dit vaak een heel traject, maar als het samen wordt opgepakt is het goed te doen.

Meer informatie

Lees meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland over planvormingssubsidie bedrijventerreinen. Of maak een afspraak met Edwin Markus of team Economie van de gemeente Lansingerland door een mail te sturen naar ondernemers@lansingerland.nl.

Simon Maree

Simon Maree deurenspecialist bestaat 100 jaar! Vanaf 1923 veranderde het bedrijf van timmerbedrijf naar aannemingsbedrijf/ijzerwarenwinkel en Simon Maree deurenspecialist. Sam Maree, de jongste eigenaar, voelt de kracht van de familie en het ervaren team. Trots op zijn familie vertelt hij over het verleden, waar iedereen op zijn manier invulling gaf aan hoe het bedrijf verder moest. Zelf heeft hij ingezet op digitalisering en online, maar dat hij zelf heeft leren timmeren is belangrijk. Met zijn voeten op de grond, de waarden in zijn familiebedrijf en zijn eigen visie voor de toekomst is hij al ver gekomen. Naast timmeren ook digitaliseren heeft veel veranderd.

Investeer in digitalisering

Een website voor een timmerbedrijf is niet direct waar Simon Maree noch de vorige eigenaren echt over nadachten. Toen digitalisering opkwam was het een hele grote investering en er was werk genoeg. Een timmerbedrijf en digitalisering ligt niet voor de hand. Met de komst van Sam veranderde dat. Hij heeft de stap gezet om online zichtbaar te zijn. De wereld ging open! Natuurlijk was die meer dan tienduizend euro als investering van toen wel even slikken: een degelijke website marketing en een goede huisstijl. Maar nu lacht hij erom want hij verdubbelde zijn omzetten de afgelopen jaren. Met steun van een goed bureau is de basis gelegd en intussen is het ondenkbaar om online niet zichtbaar te zijn. Naast de onmisbare andere vakmensen is er dan ook een fulltimer aangenomen die dit verder uitbouwt. Het blijkt de investering meer dan waard geweest te zijn.

Website alleen niet genoeg

Waar voorheen de plaatselijke markt werd bereikt, komen er nu klanten uit het hele land, tot aan Friesland toe! Een grote verandering. Als je aan online begint, kan je niet meer terug, is Sam van mening. Je moet als ondernemer dan ook willen en groeien. De marketingstrategie moet in het hele bedrijf doorgevoerd worden: de showrooms, het wagenpark, de kleding, de manier van werken, je team, alles moet passen bij wat je online uitstraalt en andersom. Dat vergt afstemming en visie. Met showrooms in Almere, Cruquius en Berkel en Rodenrijs, een eigen deurenmerk (Plafondhoge deuren), websites, social mediacampagnes en een sterke huisstijl on- en offline is Simon Maree klaar voor de toekomst.

De familie en het team

Dat Sam deze stap heeft kunnen zetten met het bedrijf is natuurlijk ook te danken aan de input van zijn voorgangers. Kwaliteit hoog in het vaandel, familie belangrijk en elkaar de ruimte geven om een andere weg in te slaan en dan nu de digitalisering; het komt allemaal bij elkaar in het jubileumjaar.

Van de aankoop van het stukje grond aan de Noordeindseweg van een over-overgrootvader tot aan het doorgeven van het bedrijf door Simon aan Sam; het klopt allemaal. In dit jubileumjaar gaan zij dit vieren met het zorgvuldig opgebouwde team van 22 mensen die met hart en ziel hier werken. En daarna blijven ze volop verder timmeren op en aan de ingeslagen weg!

De eigentijdse ‘eetwinkel’ van Thomas de With in Bleiswijk is een begrip in heel Lansingerland. Wie denkt dat u hier alleen voor vlees terecht kan, zal verbaasd zijn over het uitgebreide assortiment. Deze eetwinkel heeft veel meer te bieden en daar zit nu net de toekomst, de uitdaging én de lol in voor Thomas, zijn familie en medewerkers.

De With laat iedereen meegenieten van eigentijdse ‘eet’winkel

Thomas de With

Aan de Dorpsstraat in Bleiswijk is de winkel van De With. Het moderne pand heeft een ruime lange toonbank waarachter een mooi assortiment vlees, vleeswaren en maaltijden. Naast dit klassieke assortiment vind je in deze slagerij ook vis, sushi, verse groenten, sap en noten. Het is dus een echte ‘eet’winkel geworden. En dat wil Thomas de With ook graag zijn.

Meer dan een slager

In de winkel van De With is het dus allang niet meer alleen vlees waar het om draait. Alles wat naast vlees nodig is op je bord voor een gezonde maaltijd kun je hier krijgen. Catering, barbecue en de dagelijkse kost; ook hiervoor staat het team voor je klaar met advies. De gezellige winkel is een dagelijkse ontmoetingsplek voor de klanten die in groten getale De With weten te vinden. Het is dus met recht meer dan een slagerij daar aan de Dorpsstraat in Bleiswijk.

Altijd blijven verbeteren

De grootvader van Thomas begon op hetzelfde adres ooit de slagerij in 1952. Daarna nam de vader van Thomas, Cees de With, de slagerij over. Hij is nog steeds af en toe te vinden achter het hakblok en is trots op wat zijn kinderen hebben bereikt. ‘Ga naar buiten en kijk wat er gebeurt, volg de trends en gebruik het in je bedrijf’, Cees drong er bij zijn kinderen op aan om te blijven vernieuwen. Thomas is als derde uit deze generatie een nieuwe weg ingeslagen door de winkel compleet aan te passen aan de nieuwe trend: ‘gevarieerd en gezond eten met en zonder vlees’. Hij doet er met zijn team alles aan om dit zo breed mogelijk aan te bieden.

Familie

Thomas richtte tijdens zijn studie een bedrijf in maaltijden op en was mede daardoor al ingericht op grote aantallen kant en klaar eetgemak. Hij leverde en levert ook aan instellingen, horeca en andere slagerijen. Zus Anne Sophie runde een groentewinkel naast de slagerij waar ook maaltijden en sappen werden verkocht. Dit ging toen al mooi samen met het aanbod van de slagerij. Toen Thomas de slagerij overnam van vader Cees werd een droom werkelijkheid. Alle disciplines in dit bijzondere familiebedrijf kwamen onder één modern nieuw dak.

Thomas is dankbaar voor zijn medewerkers; zij kunnen ook zelfstandig veel zaken regelen en kennen de klanten goed. Ook het team vormt samen een familie en bouwt voort op een goed fundament. In deze winkel wordt nog gepraat met de klanten. Door goed te luisteren is het uitgebreide assortiment tot stand gekomen. De winkel is en blijft zo een verrassend vertrouwd adres, waar men je kent en nog ouderwets voor je klaarstaat in een hypermoderne jas.

De toekomst

De servicegraad en het gemak voor de klant moet steeds verder omhoog. Nieuw is dat maaltijdboxen worden aangeboden op de website en Thomas biedt eetmomenten in de winkel, bijvoorbeeld met proeverijen. Naar de feestdagen toe geen slecht idee om eens te gaan kijken wat deze eetwinkel allemaal te bieden heeft! De klant elke dag opnieuw verrassen; dáár zit de in de toekomst de uitdaging én de lol voor Thomas, zijn familie en de medewerkers.