Vitale kernen

De toekomst van uw centrum!

Prettig verblijven, wonen, werken. Vitale kernen Lansingerland 2024-2034 in het kort.

Een winkelgebied met voldoende voorzieningen voor jong en oud, waar u veilig kunt wandelen en verblijven. Met een gezellig terras, een fijne werkplek en plekken om mensen te ontmoeten. Een plek waar u ook in de toekomst prettig kunt verblijven, wonen, werken, winkelen, ontmoeten, recreëren en gebruik kunt maken van diensten!

In de gemeente Lansingerland doen de winkelgebieden het goed. Er komen voldoende bezoekers, er staan nauwelijks panden leeg, het is er schoon, alles ziet er netjes uit en het is er veilig. Er zijn veel lokale ondernemers met een eigen en uniek aanbod. De gemeente Lansingerland wil deze kracht behouden en versterken voor de komende 10 jaar. Hier hebben we u bij nodig! Samen met inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden wil de gemeente een plan maken voor de toekomst.

Visie op winkelgebieden: Vitale Kernen

Sinds de zomer van 2022 wordt er met een werkgroep nagedacht over de toekomst van aantrekkelijke winkelgebieden, met behulp van verschillende onderzoeken. Hier zijn enkele uitgangspunten uit voortgekomen. Informatie over deze uitgangspunten vindt u in het uitklapmenu hieronder.

In september heeft u massaal met ons meegedacht bij 1 van de 6 participatiemomenten die georganiseerd werden.

DromenLab Lansingerland

De uitkomsten van de verzamelde informatie tijdens de DromenLab participatiemomenten kunt u vinden in het Dromenboek.

De gemeente heeft drie uitgangspunten geformuleerd voor de ontwikkeling van de vier kernen in Lansingerland. Deze uitgangspunten zullen het fundament vormen van de ‘Vitale kernen Lansingerland’.

Deze uitgangspunten zijn gedestilleerd op basis van:

  • bezoeken aan de centra en gesprekken met ondernemers;
  • data over onze centra en de trends op winkelgebied, verzameld door Stec Groep;
  • gesprekken met de wethouder;
  • input uit verschillende bijeenkomsten met collega’s van alle andere afdelingen van de gemeente;
  • beleidsstukken van gemeente Lansingerland op terreinen die de ontwikkeling van de kernen raken, zoals beleid voor jongeren, wonen, cultuur, beheer en openbare ruimte, sport, veiligheid, samenleving, onderwijs, mobiliteit, duurzaamheid en handhaving.

Uitgangspunt 1:

De kernen hebben een mix aan functies en voorzieningen: het is een plek waar bewoners uit Lansingerland en bezoekers naar toe komen om te verblijven, wonen, werken, ontmoeten, recreëren, gebruik te maken van diensten en inkopen te doen.

Uitgangspunt 2:

Klimaatadaptatie en brede welvaart zijn leidende principes voor aantrekkelijkere centra.

Uitgangspunt 3:

De gemeente heeft goed contact met ondernemers, bewoners en maatschappelijke instellingen en ondersteunt hen om de centra zo vitaal en veilig mogelijk te houden.

Participatie

In september organiseren we per dorpskern een participatiemoment om alle dromen, wensen en bedenkingen op te halen om zo tot een gedegen visie te komen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de centra. Ook is het mogelijk online mee te denken d.m.v. een enquête.

De uitkomsten van de verzamelde informatie tijdens de DromenLab participatiemomenten kunt u vinden in het Dromenboek.

Meer online kopen

De druk op de detailhandel neemt toe door veranderd winkelgedrag. Consumenten schaffen steeds meer producten online aan. Dit is versterkt in de coronaperiode. Vooral winkels die mode, huishoudelijke artikelen, sport- en spelproducten, media-apparatuur en hobby-artikelen verkopen, komen in het gedrang. Meer fysieke winkels sluiten hierdoor hun deuren. Ontwikkelingen als de stijgende inflatie, rente en energiekosten vergroten bovendien de onzekerheid bij ondernemers.

De leefbaarheid en economische levensvatbaarheid van een winkelhart staat hierdoor op het spel. Als veel winkels leeg staan, vinden consumenten het minder prettig om naar een winkelcentrum te gaan en er langere tijd te blijven.

Functies mixen in centra: van kopen naar verblijven

Winkelgebieden transformeren daarom naar verblijfsgebieden, waar verschillende functies mixen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor inwoners en ondernemers. In zulke centra staan winkels zij aan zij met ontmoetingsplekken, kunst en cultuur, gezondheid en welzijn, dienstenbedrijven, maakbedrijven, flex-kantoren, zorgcentra en scholen. In centra groeit het belang van horeca en andere consumentenvoorzieningen bijvoorbeeld voor cultuur en ontspanning.

Functies mixen ín winkels: branchegrenzen vervagen

Functies mixen ín winkels is eveneens een groeiende trend. Winkeliers maken hun onderneming toekomstbestendiger door beleving naast producten aan te bieden (bijvoorbeeld personal shopping), te ‘blurren’ (mengconcepten toepassen, bijvoorbeeld horeca in een winkel). En ook door te digitaliseren (bijvoorbeeld mengen van on- en offline winkelen).

Supermarkten dragers van centra

Supermarkten zijn een steeds grotere drager van (kleine) centra. Zij trekken mensen aan voor de dagelijkse boodschappen en brengen zo winkelend publiek in een centrum. Zij passen hun formule en winkelformaat aan de consumentenbehoefte aan. Daardoor groeien zij fysiek, naast een groeiend aandeel online boodschappen doen en flitsbezorging. Buurtwinkels en speciaalzaken hebben een grotere overlevingskans als ze direct naast een supermarkt zijn gevestigd.

Klimaatbestendig

Centra aanpassen aan het klimaat wordt steeds belangrijker. Hitte en hoosbuien komen steeds vaker voor. Groene, schaduwrijke plekken en waterpartijen kunnen ervoor zorgen dat mensen het aangenaam vinden om in het centrum te zijn en er langer blijven. Tegelijk moeten we de centra geschikt maken om grote hoeveelheden water goed op te vangen. Klimaat adaptieve maatregelen zijn dus nodig om centra toekomstbestendig te maken.