Stop heling als ondernemer

Een gestolen fiets op straat kopen of een opkoper die een nieuwe iPhone voor € 50,- inkoopt. Dat zijn 2 voorbeelden van heling. Goederen kopen of verkopen waarvan u weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn. Door samen te werken dringen we de criminaliteit terug.

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Als handelaar en ondernemer bent u wettelijk verplicht om u bij de gemeente te melden. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) u het Digitale Opkopers Loket (DOL) aan. Zo voldoet u aan de meldingsplicht.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

U kunt met het DOL ook direct aangeven dat u gebruik wil gaan maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Alle opkopers zijn verplicht elke aankoop van tweedehandsgoederen te registreren. Het DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Hierdoor kan de politie direct reageren als een artikel aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Doordat steeds meer opkopers controleren op Stop heling en de ingekochte artikelen registreren in DOR, wordt het voor dieven moeilijker om gestolen artikelen door te verkopen. Steeds meer gestolen artikelen worden teruggevonden en meer zaken worden opgelost.

Meer informatie over aanmelden voor het Digitaal Opkopers Register (DOL) staat op de website Stop Heling.

Actieve handhaving gemeente

Als we bij u langskomen voor een controle, kijken we of uw onderneming is aangemeld bij het Digitaal Opkopers Loket van de gemeente Lansingerland. Wanneer dat niet het geval is, geven wij u de mogelijkheid om alsnog aan de verplichting te voldoen. Indien gewenst kunnen wij u helpen met het aanmelden.

Als u zich al heeft geregistreerd bij het DOR, controleren wij ook meteen of uw onderneming de verplichte informatie correct en volledig heeft ingevuld. Het is hierbij belangrijk dat de identiteit van de verkoper bekend is, moeten de goederen zijn geregistreerd en moet het inkoopregister worden bijgehouden.

Naleving van de wet

Het naleven van deze verplichtingen is niet alleen belangrijk voor de handhaving, maar ook voor het voorkomen van heling en het beschermen van uw eigen onderneming tegen mogelijke strafrechtelijke vervolging.

Wanneer u niet aan deze wet voldoet, dan kunt u per overtreding een boete krijgen. De boetes variëren van € 1.000,- tot € 5.000,-. Heeft u na de boetes alsnog niet voldaan aan de verplichtingen, dan kunnen wij uw pand voor een langere tijd sluiten.

Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. U bent wettelijk verplicht om u bij de gemeente aan te melden als handelaar en daarnaast een register bij te houden. Uiteindelijk kan de gemeente handhavend optreden als u deze handelingen nalaat.

U doet dit door u in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket. U meldt u aan wanneer u werkzaam bent in één of meer van de volgende branches: auto’s, bromfietsen, computers, consumenten elektronica, fietsen, gereedschap, juwelier of goudopkoper, kunst en antiek, metaalrecycling, motorfietsen, pandhuis, telecom en watersport.

U bent als opkoper verplicht de in- en verkochte goederen te registreren in het Opkopersregister. U krijgt automatisch inloggegevens voor het Digitaal Opkopersregister als u zich heeft ingeschreven als handelaar via de website ik ben handelaar.

In het Digitaal Opkopersregister (DOR) kunt u opzoeken of iets gestolen is:

  • Als u iets wilt kopen
    • Als u inlogt in het DOR kunt u een serienummer invullen en controleren of iets als gestolen geregistreerd staat bij de politie.
    • Wanneer een voorwerp als gestolen geregistreerd staat moet u het voorwerp niet kopen. En meld u dit in het DOR. Uw melding komt dan bij de politie terecht.
  • Als u achteraf merkt dat u per ongeluk iets hebt gekocht wat gestolen is