Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop wilt aanbieden, verkopen of afleveren. Of als u diensten wilt aanbieden. U maakt gebruik van bijvoorbeeld een kraam, wagen of tafel.

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, neem dan eerst telefonisch contact op met ons via: 010 800 40 00. U bespreekt met de vakspecialist of u in aanmerking komt voor een standplaats.

Aanvragen

Komt u in aanmerking, dan vult u het aanvraagformulier standplaatsvergunning voor bedrijven met eHerkenning in. Houdt u rekening met een behandeltermijn van 8 weken.

Heeft u geen eHerkenning? Vul dan het aanvraagformulier standplaatsvergunning voor bedrijven zonder eHerkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

 • het in behandeling nemen van een aanvraag of het wijzigen van vergunning voor een commerciële of niet-commerciële standplaats: € 88,00
 • het verstrekken van een vergunning voor een commerciële of niet-commerciële standplaats: € 132,00
 • het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor niet-commerciële standplaats of voor promotieactiviteiten gedurende één dag: € 44,00
 • het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke vergunning van een standplaats voor maximaal vijf dagen: € 88,00
 • een aanvraag door een plaatselijke instelling met een maatschappelijke of culturele aard ter bevordering van het algemeen belang: € 30,00 (per aanvraag)

Let op: U betaalt dit bedrag voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of u de vergunning wel of niet krijgt.

Wanneer u een standplaats inneemt voor de verkoop van goederen, dan moet u precariobelasting betalen. Wij brengen de precariobelasting  één keer per kwartaal in rekening.

De gemeente kent vier soorten standplaatsen:

 1. Vaste standplaatsen
 2. Periodieke standplaatsen (verkoop op één of meerdere dagen gedurende maximaal twee kwartalen van het kalenderjaar)
  Standplaatsinname Aanvraagperiode
  1e kwartaal tot 30 september
  2e kwartaal tot 31 december
  3e kwartaal tot 31 maart
  4e kwartaal tot 30 juni
 3. Incidentele standplaatsen
  1. maximaal 5 (aaneengesloten dagen of niet aangesloten) dagen per locatie per kalenderjaar:
   • ter bevordering of ondersteuning is van een maatschappelijk belang of een goed doel belang
   • ter incidentele uitbereiding van de winkel van een winkelier.
  2.  voor meer dan 5 dagen locatie per kalenderjaar ten behoeve van de volksgezondheid, niet zijnde commerciële handelingen.
 4. Oliebollenstandplaats

 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een automatische ontvangstbevestiging. Wanneer u een aanvraag inlevert bij de balie, dan kunt u om een ontvangstbevestiging vragen. Is uw aanvraag niet compleet, dan ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens. U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een besluit.