Pilot terrassen

Binnen de ‘pilot Terrassen’ kunnen ondernemers in de centrumgebieden terrassen voeren waarop meer mogelijk is. Denk aan een grotere afmeting waar dit mogelijk is, een verruiming van de openingstijden, terras bij detailhandel of het plaatsen van losse bouwwerken, gebruik van parasols etc.

Doel van de pilot

De gemeente wil graag ervaren wat wel en niet werkt op terrassen en hoe ondernemers en omgeving het beste met elkaar kunnen afstemmen. Tot de omgeving rekenen we de omwonenden, maar ook winkeliers en standplaatshouders. 1 tot 2 keer per jaar zullen wij naar uw ervaring en die van de omgeving vragen. De pilot duurt tot uiterlijk 1 november 2026. De pilot is tijdelijk in afwachting van het nieuwe beleid.

Terrassenbeleid op komst

Uiterlijk 31 oktober 2026 zal het terrassenbeleid van kracht zijn. In dit terrassenbeleid stellen we regels op waar het terras aan dient te voldoen. Het gaat dan om zaken zoals de locatie, afmetingen, losse bouwwerken, openingstijden, gebruik van terrasverwarmers etc. Het uitgangspunt hierbij is dat de openbare ruimte toegankelijk blijft voor hulpdiensten, passanten en andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarnaast is het van belang dat de omgeving geen hinder ondervindt van de aanwezigheid van terrassen. Dat betekent zoveel mogelijk ruimte voor terrassen als mogelijk is, maar binnen de grenzen van wat vanuit een woon- en leefklimaat acceptabel is. De uitkomsten van deze pilot worden meegenomen in dit nieuwe terrassenbeleid.

Conceptverzoek voor deelname

U dient voor uw ‘ruimere’ terras een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen.
U kunt uw aanvraag hier indienen als conceptverzoek. Dit kunt u kiezen bij stap 7 ‘’Conceptverzoeken indienen’. Met deze optie wordt gecontroleerd of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u het verzoek definitief indient. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van het definitieve verzoek. Aan het indienen van een conceptaanvraag zijn geen kosten verbonden. Let op: het indienen van een conceptverzoek houdt niet in dat u automatisch een vergunning krijgt. De gemeente beoordeelt het verzoek en beslist wat wel of niet mogelijk is.

Als u een verruiming van de openingstijden of het plaatsen van niet verankerde schermen/parasols en dergelijke of terras bij detailhandel onder de pilot wilt aanvragen, mailt u dan naar info@lansingerland.nl ter attentie van de wijkmanager.

Contact

Wilt u deelnemen of heeft u vragen,  neem dan contact op met de wijkmanager, Sylvia Lassooy, via info@lansingerland.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 010.