Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Het kan zijn dat u een u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U doet dus altijd eerst een vergunningcheck.

Wat kost een omgevingsvergunning?

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten? Neem telefonisch contact met ons op via 010 800 40 00.

Hoe weet ik of mijn bouwplan mag?

Vraag een conceptaanvraag “vooroverleg” aan. Volg dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op openstellen voor het bevoegd gezag. Met een vooroverleg bespaart u kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

De gemeente bekijkt of uw plan wenselijk is binnen de ambities in Lansingerland via de samenlevings- en omgevingsvisie. Naast wenselijk moet een plan ook haalbaar zijn. De haalbaarheid onderzoekt de gemeente via de omgevingstafel.

Voor welke situaties/onderwerpen moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanleggen van een weg
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord)
 • Slopen of verbouwen van een monument
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Kappen van een monumentale boom
 • Maken van een uitrit
 • Tijdelijk plaatsen van roerende zaken (bijvoorbeeld een container) op of aan de weg

Wat doen wij met uw aanvraag?

 1. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de Overheid.
 2. Wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (6 maanden) volgt. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is.
 3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende omgevingsplan en andere relevante wet- en regelgeving.
 5. Tijdens de behandeling van uw aanvraag laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend.
 6. U ontvangt een legesbrief met de vergunning/weigering. De leges (kosten) staan in hoofdstuk 2 van de tarieventabel.
 7. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan kunt u de gemeente schriftelijk in gebrekestellen. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog op de aanvraag te besluiten. Gebeurt dit niet dan verbeurt de gemeente een dwangsom voor iedere dag dat de gemeente geen beslissing neemt. De dwangsom bedraagt de eerste 14 dagen € 23,- per dag. De 14 dagen daarna € 35,-euro per dag. De overige 14 dagen € 45,- euro per dag. De gemeente kan maximaal € 1.442,- aan dwangsommen verbeuren.
 8. Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na het verlenen of weigeren van de vergunning.