Kavels op bedrijvenpark Oudeland

In de gemeente Lansingerland, kern Berkel en Rodenrijs, ligt het bedrijvenpark Oudeland. Het bedrijvenpark Oudeland is een modern gemengd bedrijventerrein met een totale omvang van circa 72 hectare uitgeefbaar terrein. Het bedrijvenpark wordt door middel van de provinciale weg N471 verbonden met de A13, de A12 en de A20. Na realisatie van de Verlengde A16 is de aansluiting op deze snelwegen zeer nabij. Dit maakt deze locatie zeer uniek. Op dit moment zijn er circa 160 bedrijven gehuisvest.

Inschrijving is gesloten

De ambitie van de gemeente Lansingerland is het ontwikkelen van een divers, groen, duurzaam, circulair bedrijvenpark waar men over 20 jaar nog steeds trots op is en welke een robuuste bijdrage levert aan de lokale economie.

De inschrijving voor de laatste 6 vrije bedrijfskavels op bedrijvenpark Oudeland was gestart op 13 april en is gesloten op 25 mei 2023. Op deze website onder downloads is alle beschikbare informatie over de verkoop te downloaden en te lezen. De voorgenomen verkoop van de kavels is op 19 april om 9.00 uur op de website van Officiële bekendmakingen gepubliceerd.

Plattegrond kavels Oudeland, inclusief legenda (pdf, 1MB)

Meer informatie over de aangeboden kavels?

De kavels variëren in grootte van ca 3.000 m2 tot ca 9.000 m2. De grondprijzen liggen tussen de € 263,- per m2 en € 305,- per m2 (prijspeil 2023). De inschrijfperiode wordt opengesteld vanaf 13 april tot en met 25 mei 2023. Met als doel in juni 2023 met de geselecteerde partijen een koopoptie overeenkomst te ondertekenen.

Downloads

Onderstaand zijn alle downloads te benaderen die van belang zijn voor het verkoopproces, waaronder de verkoopprocedure, het inschrijfformulier met selectiecriteria, factsheets van 6 de kavels, de concept overeenkomsten en andere relevante documenten voor deze procedure:  

Van de verkooptekeningen zijn ook dwg-bestanden beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een mail naar kavels@lansingerland.nl.

Parkmanagement

Het bedrijvenpark Oudeland heeft een eigen parkmanagement en die verzorgt het beheer, onderhoud en de veiligheid van het openbaar terrein. Daarnaast zorgen zij ook voor een eenduidige bewegwijzering in de vorm van entreeborden en kavelborden bij de bedrijven. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op de website van Bedrijvenpark Oudeland.

Geïnteresseerd in een kavel?

Neem dan contact op via de mail kavels@lansingerland.nl

Veelgestelde vragen

Er worden meerdere kavels tegelijk aangeboden. Aanbiedingen op meerdere kavels is mogelijk. Kavels mogen niet worden samengevoegd of gesplitst. Indien voor meerdere kavels een aanbod wordt gedaan, dient per kavel een formulier en een schetsplan te worden ingediend. Op de inschrijfformulieren dient de volgorde van voorkeur te worden aangegeven. De voorkeur kan achteraf niet worden gewijzigd. Er kan maar één kavel per inschrijver aangekocht worden.

Bovenaan pagina 3 van het inschrijfformulier kan de voorkeur worden aangegeven.

Omdat er al meerdere bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd zijn op bedrijvenpark Oudeland is er bij de verkoop van de aangegeven kavels bepaald dat er maar één eindgebruiker mag zijn.

Wat wij nodig hebben is een schetsvoorstel van de kavelinrichting en het nieuw te bouwen bedrijfspand.

Er kan maar één voorkeurkavel worden aangeven. Per kavel moet er een inschrijfformulier worden ingediend. Op het inschrijfformulier van de voorkeurskavel vult u voorkeur 1 in. Op de navolgende voorkeurskavel vult u voorkeur 2 in etc.

Bijlage 1 van het Bestemmingsplan Oudeland betreft een Staat van bedrijfsactiviteiten waarbij per activiteit de milieucategorie is aangeduid.

Wij begrijpen dat een berekening op basis van een Schetsontwerp ingewikkeld is. Indien dit niet mogelijk is dan vragen wij van u om een kwalitatieve  opsomming te geven van de duurzaamheidsmaatregelen die u van plan bent te gaan nemen. Op basis hiervan bepalen wij of u voldoet aan de gestelde criteria op het gebied van duurzaamheid.

Omdat op de website er technisch geen mogelijkheid is om dwg’s beschikbaar te stellen, kan per mail (Kavels@lansingerland.nl) een verzoek ingediend worden om de dwg’s te ontvangen.