Lansingerland: Home of Horti Science

Met de glastuinbouwsector hebben Lansingerland en het cluster Greenport West-Holland wereldwijd een belangrijke rol en positie op het vlak van moderne en vernieuwende glastuinbouw. Lansingerland: Home of Horti Science.

Translate this page in English

Home of Horti Science

Donderdag 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Lansingerland ingestemd met de visie Lansingerland Home of Horti Science en het uitvoeringsplan dat daarbij hoort. Met de visie tot 2030 en het uitvoeringsplan profileert Lansingerland zich als innoverende glastuinbouwgemeente. Met de glastuinbouwsector hebben Lansingerland en het cluster Greenport West-Holland wereldwijd een belangrijke rol en positie op het vlak van moderne en vernieuwende glastuinbouw. Lansingerland: Home of Horti Science.

Investering

De gemeente investeert de komende drie jaar in totaal ruim 3,5 miljoen euro om het economisch klimaat van het Horti Science District te verbeteren, zo staat in de visie te lezen. Ondernemers, wetenschappelijke kennisinstellingen en de gemeente slaan de handen ineen om het aanwezige potentieel ten volle te benutten. Waarbij het streven is de huidige clustering aan vooruitstrevende glastuinbouwactiviteiten door te ontwikkelen. Samen met de onderwijssector werken zij actief mee aan digitalisering, verduurzaming en technologische ontwikkeling.

Wethouder: “Investeren is noodzakelijk om bij te blijven en voorop te lopen in een snel veranderende markt. Ik ben trots dat instituten als Wageningen University zich hebben verbonden aan Lansingerland om er te werken aan de oplossingen van de toekomst. Om de wereld te voeden, en gewasbescherming biologisch en duurzaam te maken.”

Historische positie

De glastuinbouwsector heeft historisch een belangrijke positie in Lansingerland. Verhalen en ervaringen van tuinders gaan vaak generaties terug. Kennis en ambacht worden overgedragen, al meer dan 100 jaar. Daarbij is de sector de banenmotor van de regio, met zo’n 8.500 banen. De vooruitstrevende tuinbouwtechnologie en de kansen die ondernemers zien en pakken, maken dat het gebied aantrekkelijke is voor onderzoeksinstituten, kenniscentra (zoals WUR en Delphy) en het buitenland. De exportwaarde van de sector wordt geschat op 1.1 miljard euro.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Lansingerland biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor voedselproducenten, sierteelt en kenniscentra. Dankzij de veelzijdigheid, technologie en kenniscentra heeft het Horti Science District een excellente wereldwijde reputatie. Horti Science District is het gebied in Lansingerland waar bijna 200 glastuinbouwbedrijven, 250 toeleveranciers, onderwijs- en kennisinstellingen gevestigd zijn en met elkaar en in de regio samenwerken.

Visie is van ons allemaal

De Horti Science visie 2030 (pdf, 10 MB) is een gezamenlijk product. Via interactieve sessies, expertmeetings, klankbordgroepen en een inwonersavond zijn veel ideeën en bijdragen ontvangen. De visie steunt daardoor op breed draagvlak in Lansingerland en de regio. Diverse relevante partijen hebben meegedaan: bedrijven, buurgemeenten, inwoners, onderwijs, Wageningen University & Research Glastuinbouw & Bloembollen (WUR), VNO NCW Oostland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Tuinbouw Jongeren Oostland, Greenport West-Holland en wereldmarktleiders Anthura, Koppert, Biological Systems en Bayer Crop Science.

Kabinet onderkent belang glastuinbouw

Lansingerland is verheugd dat ook het nieuwe Kabinet het belang van die glastuinbouw onderkent. Het Kabinet Rutte IV stelt in haar regeerakkoord dat “de sector een potentiële koploper is in de meer energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten.”

In 2030 excelleert Lansingerland als internationale hotspot voor innovatie en toepassingsgericht onderzoek in de Greenport. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden vormen hierin een innovatief ecosysteem waarin mensen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor economische en maatschappelijke opgaven. Zo wordt de economie in de breedte versterkt, nemen werkgelegenheid, inkomen en welzijn in de regio toe en wordt Lansingerland ondernemender, duurzamer en groener.

Lees verder in de Horti Science visie (pdf, 10 MB).

De Horti Science visie (pdf, 10 MB) omvat tot 2030 de kaders waarlangs we als gemeente het cluster ondersteunen. Een gemeentelijke visie, onderbouwd met het gezamenlijke perspectief van de sector, kennisinstellingen en andere overheden. Om de potentie van het Horti Science District in relatie tot de belangrijke opgaven van het komend decennium te kunnen benutten, pakt de gemeente hierin, samen met haar partners, een actieve rol.

Met de Horti Science Visie geeft Lansingerland een krachtige impuls aan Lansingerland en de regio, gericht op brede welvaart. De visie is opgebouwd aan de hand van drie kernvragen:

  1. Waarom? – Trends en ontwikkelingen, de ambitie, het Lansingerlands profiel en de bijdrage van Horti Science aan Lansingerland en regio;
  2. Wat? – De zes bouwstenen uitgewerkt in doelen;
  3. Hoe? – De gemeentelijke rol, uitvoering en samenwerking.

De Horti Science visie heeft als doelstelling om Lansingerland in de breedte te versterken door te focussen op Horti Science. Het vormt de basis voor de Uitvoeringsagenda (pdf, 21 MB). De visie is opgetrokken uit 6 bouwstenen:

  • Positionering ‘Home of Horti Science’
  • Innovatief ecosysteem
  • Horti Science verweven in gebiedsontwikkeling
  • Vitale arbeidsmarkt
  • Duurzame glastuinbouw
  • Vitale Samenleving

Uit deze bouwstenen en bijbehorende doelen destilleren we acties die in de Uitvoeringsagenda zijn opgenomen. De acties baseren we niet alleen op de Horti Science visie; we sluiten ook aan op de andere programma’s uit de omgevingsvisie, zoals de Mobiliteit-, Duurzaamheid- en Woonvisie.

Horti Science Kidz Festival

Op zaterdag 7 oktober organiseren we met de ‘Horti Science community’ in onze gemeente een evenement voor de kinderen van Lansingerland en omliggende gemeenten (groep 6-8), en hun ouders. Bekijk het Horti Science Kidz Festival hier.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen op opmerkingen over de Horti Science Visie of Uitvoeringsagenda? Stuur dan een mail naar Dominique Struijk via hortiscience@lansingerland.nl.