Economisch Platform

Met het Economisch Platform Lansingerland (EPL) beschikt Lansingerland over een breed gedragen overleg- en adviesorgaan. Doel van deze organisatie is het versterken van de economie in Lansingerland.

Het Economisch Platform Lansingerland bereikt deze doelstelling door te zorgen dat:

 • Er in Lansingerland een goed ondernemersklimaat is
 • Er in Lansingerland ruimte is voor alle bedrijfssectoren
 • Lansingerland actief gepromoot wordt als gunstige vestigingsgemeente
 • Het aantal bedrijven en instellingen toeneemt
 • Het aantal arbeidsplaatsen toeneemt
 • Er een sterke Greenport West-Holland komt
 • De relatie bedrijfsleven – overheid verbetert (in ruime zin)

De volgende partijen maken deel uit van het Economisch Platform Lansingerland:

 • Glastuinbouw Nederland afdeling Midden Zuid-Holland
 • Koninklijk Horeca Nederland afdeling Lansingerland
 • NOOVA netwerk voor vrouwelijke ondernemers
 • Ondernemersvereniging Rottemeren
 • Ondernemend Lansingerland
 • Stichting Winkelpromenade Berkel Centrum
 • Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs
 • VNO-NCW West regio Oostland
 • Winkeliersvereniging Bruisend Bergschenhoek
 • Winkeliersvereniging Bleiswijk
 • Winkeliersvereniging Gouden Hart
 • Gemeente Lansingerland

Wilt u meer weten over het Economisch Platform Lansingerland? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer (010) 800 40 00.