Bedrijfsinvesteringszone (BIZ), bijdrage

Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken.

De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren. Hiervoor betalen zij belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage.

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om met hulp van de gemeente aanvullende diensten uit te voeren om de openbare ruimte bij bedrijventerreinen of winkelgebieden schoner, veiliger of goed bereikbaar te maken. (bron: VNG)

De gemeente geeft aan de stichting of vereniging subsidie om het gebied te verbeteren. Deze subsidie is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking

BIZ (bedrijveninvesteringszone) Weg & Land is een BIZ in oprichting. Op dit moment vindt hiervoor een draagvlakmeting plaats. Wanneer u als vastgoedeigenaar in het betreffende postcodegebied valt heeft u een informerende brief en een stemformulier per post ontvangen. De sluitingsdatum is 6 december 2023, dan moet uw stem door de gemeente zijn ontvangen.

Heeft u geen stemformulier ontvangen maar meent u wel stemgerechtigd te zijn? Neem dan even contact op met de gemeente.

Lees hier het reglement draagvlakmeting en de verordening die hier van toepassing zijn.