Bedrijfsinvesteringszone (BI-zone), bijdrage

Een bedrijfsinvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied dat ondernemers aantrekkelijker en veiliger willen maken.

De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren. Hiervoor betalen zij belasting in de vorm van een BIZ-bijdrage.

Bent u ondernemer in een BI-zone? Dan betaalt u mee aan de activiteiten om het gebied te verbeteren door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage.

De gemeente geeft aan de stichting of vereniging subsidie om het gebied te verbeteren. Deze subsidie is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking