Bedrijfsvestiging, stimulering

Op de bedrijventerreinen zijn uiteenlopende mogelijkheden om een bedrijf te vestigen. Er is ruimte voor grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid en ook bedrijven met hoge(re) milieuhindercategorie (tot 4.2) kunnen zich hier vestigen. In de levendige en aantrekkelijke centra kunnen detailhandel en horeca zich vestigen.

Bedrijfsactiviteiten op uw bedrijfsterrein uitbreiden

Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook controleert u hier of u vanwege het milieu een melding Activiteitenbesluit Internet Module moet maken.

Bedrijfsactiviteiten passen wel of niet binnen het omgevingsplan

Dit gaat u na bij regels op de kaart via de website van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)