Opgraven en herbegraven of alsnog cremeren, vergunning

Wilt u het stoffelijk overschot van een overledene laten opgraven, omdat u het op een andere plaats wilt herbegraven of alsnog wilt laten cremeren? U vraagt hiervoor een vergunning aan. Daarnaast heeft u toestemming nodig van de rechthebbende(n) op het graf. De uitvaartondernemer regelt dit meestal.

U vraagt de vergunning aan door telefonisch contact met ons op te nemen via (010) 800 40 00.

U ontvangt een rekening van de werkelijk gemaakte kosten.

Aan het verlenen van de vergunning verbinden wij voorwaarden, zoals:

  • aanwezigheid van medisch toezicht
  • het tijdstip waarop de opgraving plaatsvindt
  • de manier waarop het stoffelijk overschot vervoerd wordt (bijvoorbeeld in een gesloten kist)

Wilt u het stoffelijk overschot laten cremeren binnen 1 jaar na begraving? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie van de plaats van opgraving.