Inburgeren

Bent u nieuw in Nederland? Dan moet u meestal inburgeren. Bij inburgeren hoort Nederlands leren. En u moet leren hoe we in Nederland samen wonen en werken. Meestal moet u ook examen doen.

Als u moet inburgeren, krijgt u hierover een brief van DUO. In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft daarna 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

De regels van het inburgeren zijn sinds 1 januari 2022 wel veranderd. De dag dat u moet beginnen met inburgeren, bepaalt de regels die voor u gelden. Daarnaast zijn de regels voor de verschillende groepen sinds dit jaar net iets anders. Er zijn daarbij twee groepen waar u onder kunt vallen:

  1. (asiel)statushouders
  2. gezinsmigranten

Stap voor stap

Beginnen met inburgeren doe je altijd stap voor stap. Welke stappen zijn er daarbij voor u nodig? Dit kunt u bekijken op de website van DUO. Op de website inburgeren.nl is ook alle informatie over inburgeren op een plek verzameld en na te lezen.

Hulp met Nederlands nodig?

Naast het inburgeren dat moet, kunt u ook zelf meer Nederlands gaan leren. Wilt u hierbij hulp? Dan kunt u bijvoorbeeld ook langsgaan bij de bibliotheek Oostland. Daar kunt op een rustige en fijne manier verder worden geholpen. U kunt dan bijvoorbeeld vragen naar het taalcafé of een taalmaatje. Wilt u hier eerst meer over lezen? Dat kan op de website van de bibliotheek.

Moet u na 1 januari 2022 beginnen met inburgeren, dan speelt de gemeente een belangrijke rol bij uw begeleiding. Daar zijn regels over afgesproken. Deze afspraken staan in de nieuwe Wet inburgering 2021. Zo nodigt de gemeente u altijd uit voor een gesprek. U moet ook een toets maken. Daarmee kunnen we bepalen wat u al kan. Dit heet de Leerbaarheidstoets (LBT).

Afspraak maken

De gemeente maakt een afspraak met u voor het maken van deze toets. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake. Na deze brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen dit dan is.

Betalen cursus en of examen

  • Bent u asielmigrant?
    Dan betaalt de gemeente uw cursus en het examen. Als u het examen opnieuw moet doen, dan betaalt de gemeente nog 1 keer. U kunt geen geld lenen bij DUO.
  • Bent u gezinsmigrant?
    Dan kunt u kiezen. De cursus en het examen zelf betalen, of geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Deze scholen kunt u vinden via de website van DUO.

Er zijn (mogelijk) nog meer regels die voor u gelden. Deze kunt u bekijken op de website van DUO.

Moest u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan moet u inburgeringsexamen doen. U kunt zelf leren voor het examen. Maar de meeste mensen doen een cursus op een school.

De regels zijn in dit geval nog voor iedereen hetzelfde. De cursus en het examen betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Geld lenen kan alleen voor goedgekeurde scholen. Deze scholen kunt u vinden via de website van DUO.

Er zijn (mogelijk) nog meer regels die voor u gelden. Deze kunt u bekijken op de website van DUO.