Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

  • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven
  • Weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

DUO informeert u over uw inburgeringsplicht? DUO controleert of u op tijd uw diploma behaalt. Voor meer informatie kijkt u op de website van DUO.

Informatie over scholen vindt u op de website Ik wil inburgeren.

De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgering. De gemeente geeft workshops over de participatieverklaring. Na de workshop kunt u de participatieverklaring ondertekenen. DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door, als u een participatieverklaring moet tekenen. U ontvangt van de gemeente een uitnodiging voor de workshop.