Beëindiging geregistreerd partnerschap melden

U kunt op 2 verschillende manieren de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap regelen.

  1. U vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen.
  2. U maakt zelf een overeenkomst op met uw partner en laat dit door een advocaat of notaris ondertekenen.

Zodra uw beëindiging geregistreerd partnerschap is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

Informatie

Dit is gratis.

U belt voor een afspraak met telefoonnummer 010 800 40 00.

Bij beëindiging door de rechter neemt u mee:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechterlijke beschikking en originele akte van berusting
  • een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Stelt u met uw partner een overeenkomst op van beëindiging van uw partnerschap dan neemt u mee:

  • de getekende verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap door notaris of advocaat

Als uw beschikking over uw beëindiging van uw partnerschapsregistratie bij de gemeente binnen is regelen wij de inschrijving binnen 3 werkdagen. De datum waarop alle documenten bij de gemeente binnen zijn is de formele datum van de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.