Rioolverstopping

Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeenteriool. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel en het juiste gebruik van de huisaansluiting. Als de verstopping in de hoofdriolering zit is de gemeente verantwoordelijk om dit op te lossen. In alle andere gevallen bent u dat of de verhuurder van uw woning.

Het riool is verstopt

Controleer of uw buren die zijn aangesloten op hetzelfde stuk van het gemeenteriool of zij dezelfde problemen hebben. Als dat het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact met de gemeente op.

Hebben de buren geen problemen?

Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de rioolaansluiting van de woning. U moet dan het ontstoppingsstuk van de rioolaansluiting opgraven. Eventuele tekeningen van het riool, de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk kunt u bij de gemeente opvragen.

Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan?

Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het deel van de riolering in het openbaar gebied. Neem contact op met de gemeente. De gemeente gaat na waar de oorzaak van de verstopping ligt. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in de riolering op uw eigen terrein.

Wie verantwoordelijk is voor de kosten hangt af van de oorzaak van de verstopping. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u kosten maakt.

Gemeente of inwoner verantwoordelijk

Is de verstopping ontstaan door slecht gebruik van het riool? Dan brengt de gemeente de kosten in rekening bij de inwoner.

Wortelgroei in de aansluitleiding is geen gebrek aan de riolering. De verantwoordelijkheid voor de oplossing en bijbehorende kosten zijn in dit geval:

  • in het openbaar gebied voor de gemeente
  • op het private perceel voor de eigenaar

Maak eerst melding

Voorkom onnodige kosten en handelingen door eerst een melding te maken. Als de gemeente verantwoordelijk is en u maakt zonder toestemming van de gemeente kosten, worden enkel onderzoekskosten met een maximum tot € 500,00 vergoed. Doe eerst onderzoek naar de ervaringen met een bedrijf, voordat u er een inschakelt.  En vraag vooraf een kostenindicatie.

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken en verstoppingen te voorkomen.

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuishoren. Bijvoorbeeld maandverband, tampons, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container in de verpakking of lever het in bij het afvalbrengstation. Ook kunt u het bij de meeste supermarkten inleveren.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat.

Meer informatie vindt u op de website Niet in het riool.