Respijtzorg

Respijtzorg neemt tijdelijk de zorgtaken van u als mantelzorger over. Hierdoor kunt u op adem komen en heeft u tijd voor uzelf.

Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Lansingerland biedt 2 soorten respijtzorg door de inzet van vrijwillige mantelzorgmaatjes bijvoorbeeld bij chronisch zieken of bij mensen met dementie voor 2 a 3uur per week of per 2 weken.

Aanmelden kan via e-mailadres: mantelzorg@welzijnlansingerland.nl of via telefoonnummer: 010 522 55 45

Hospice Lansingerland biedt respijtzorg aan in de terminale zorg. U kunt contact opnemen:

Adresgegevens: Burgemeester van Oostenweg 10 -12 2661 HN Bergschenhoek

Welzijn Lansingerland (67 jaar en ouder)

Bent u 67 jaar of ouder en wilt u meer informatie of wilt u hulp aanvragen? Neem dan contact op met: Welzijn Lansingerland De Stander Wilhelminastraat 1 Bergschenhoek. U kunt bellen voor een afspraak via telefoonnummer 010 522 55 45 of stel een vraag per e-mail via: info@welzijnlansingerland.nl

Gemeente

U kunt ook terecht bij de gemeente. Doet u voor het eerst een aanvraag voor hulp, dan vult u het formulier verzoek om hulp in.

Spreekuren

De consulent WMO is van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 010 800 40 00.

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Als u besluit hulp in te zetten via een Persoonsgebonden budget (PGB), dan ontvangt u van de consulent een PGB-plan. In dit plan motiveert u waarom u kiest voor een PGB. Aan het PGB zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet u motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen met een PGB beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen. Als uw PGB is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.