Preventie

Preventie is eenvoudige en snelle hulp of begeleiding. Deze hulp voorkomt dat problemen erger of groter worden.

Er zijn verschillende vormen van preventie:

  • opvoedondersteuning
  • trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, weerbaarheid
  • ondersteuning voor kinderen en ouders bij een scheiding

Voor een kind jonger dan 12 jaar geven de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming voor het aanvragen van hulp. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven zowel het kind als de ouders (of andere gezaghebbende(n)) toestemming. Ben je 16 jaar en ouder, dan kan je zelf jeugdhulp aanvragen. Wel wordt altijd geprobeerd ouders (of andere gezaghebbende(n)) te betrekken bij het aanvragen van jeugdhulp.

U  kunt dit op 2 manieren doen. U neemt contact op met:

  1. Team Jeugd
  2. Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG), Noorderparklaan 2, Bergschenhoek

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Lansingerland kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.