Jeugdcoach op School (JOS)

De Jeugdcoach op School (JOS) is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden.

De JOS combineert de functies van de schoolmaatschappelijk werker en de jeugd- en gezinscoach en is verbonden aan een school maar biedt ook onafhankelijke jeugdhulp. De JOS wordt ingezet op alle basis- en middelbare scholen.

  • Beantwoorden van vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien en opvoeden
  • Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school
  • Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals
  • Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school
  • Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd

Op elke school is een JOS op vaste momenten op school aanwezig. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen er terecht met vragen. U kunt in de contact komen met JOS via de betreffende school of via Team Jeugd telefoonnummer (010) 800 40 04 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of mail jeugdconsulenten@lansingerland.nl

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Lansingerland kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.