Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Opvoedondersteuning

Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid kunt u terecht bij CJG Rijnmond. Vanaf de zwangerschap totdat uw kind 18 jaar is, kijkt CJG of kind zich goed ontwikkelt. Dit kan via (beeld)bellen, bij u thuis, op één van de CJG-locaties én op school.

Naast jeugdverpleegkundigen werken er jeugdartsen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen.

Website

Op de website van CJG Rijnmond staan (opvoed)informatie en cursussen. Ook vindt u er informatie over de vestigingen en openingstijden.

Contact