Begeleiding en behandeling

Er zijn diverse vormen van begeleiding en behandeling.

  • Jeugd- en gezinscoaches
  • Begeleiding voor jeugd met een beperking
  • Specialistische jeugdhulp

De jeugd- en gezinscoach biedt hulp, zorg en ondersteuning als er spanning is bij het opvoeden van het kind. De jeugd- en gezinscoach is inzetbaar voor onder andere dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. De hulp bestaat uit een mix van professionele en informele hulp.

Deze vorm van begeleiding is bedoeld voor jongeren die beperkt zijn in het zelfstandig functioneren door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een psychiatrische of psychosociaal probleem. De begeleiding motiveert, adviseert, instrueert en ondersteunt het kind en het gezin, zodat het zelfstandig functioneren van de algemene dagelijkse handelingen geleerd wordt. Daarnaast leren jongeren een gestructureerd huishouden te voeren, sociale relaties aan te gaan en te onderhouden en maatschappelijk te participeren. De begeleiding vergroot de draagkracht van het gezin en lost opvoedproblemen op, zodat het kind opgroeit in een veilige omgeving.

Specialistische jeugdhulp is individuele of groepsbegeleiding en/of behandeling, verblijf en pleegzorg.

U kunt dit op 2 manieren doen. U neemt contact op met:

  1. Team Jeugd
  2. Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG), Noorderparklaan 2, Bergschenhoek

Stap 1: Het eerste contact

De consulent gaat met u in gesprek over uw hulpvraag. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op het gemeentehuis. Soms is het beter om ergens anders af te spreken. Overlegt u daarover met de consulent. U kunt uiteraard een vertrouwd persoon bij het gesprek vragen. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Neem dan contact op met stichting MEE. Bij MEE werken cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner staat altijd ‘naast’ u en is onafhankelijk. In het gesprek gaat de consulent in op uw verzoek om hulp en bespreekt met u uw persoonlijke situatie. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om uw situatie in kaart te brengen.

Stap 2: Het onderzoek

De consulent gaat samen met u op zoek naar de best passende hulp voor uw persoonlijke situatie. Dat noemen we het onderzoek. De consulent onderzoekt in het gesprek de achtergrond van uw hulpvraag. Het kan voorkomen dat de consulent hulp inroept van een onafhankelijk expert om erachter te komen wat in uw situatie de best passende hulp is. De expert maakt een afspraak met u om nadere vragen te stellen, die om een specifieke deskundigheid vragen. De expert brengt een advies uit over zijn bevindingen aan de gemeente. U ontvangt een afschrift van het advies.

Stap 3: het ondersteuningsplan

Als het onderzoek is afgerond, stelt de consulent een ondersteuningsplan op. In het plan staan de afspraken die u samen hebt gemaakt over de inzet van hulp, zowel vanuit uw eigen omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Ook staat in het plan wat u zelf oppakt. De consulent vraagt u het plan te ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kunt ook zelf een ondersteuningsplan invullen. Vraag het formulier op via telefoonnummer (010) 800 40 00, vul het in en stuur het naar de gemeente sturen. De consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek en start het onderzoek.

Stap 4: De beschikking

De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag en schrijft dat op in een beschikking. U ontvangt de beschikking met de toekenning of de afwijzing per brief.

Stap 5: Start van de hulp

Heeft de gemeente uw aanvraag toegekend, dan zorgt de consulent ervoor dat de hulp zo snel mogelijk ingezet wordt. U kunt uiteraard zelf een keuze maken voor de organisatie die de hulp biedt. U kunt kiezen voor een organisatie waarmee de gemeente een contract heeft (dat noemen we Zorg in Natura) of voor een Persoonsgebonden Budget, waarmee u zelf uw hulp/ hulpmiddel inkoopt. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Als u besluit hulp in te zetten via een Persoonsgebonden budget (PGB), dan ontvangt u van de consulent een PGB-plan. In dit plan motiveert u waarom u kiest voor een PGB. Aan het PGB zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet u motiveren waarom u de hulp die u wilt inkopen met een PGB beter passend vindt dan de hulp die u via Zorg in Natura kunt krijgen. Als uw PGB is toegekend, dan krijgt u geen geld op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt uw zorgverlener. U moet daarvoor zelf een contract opstellen met uw zorgverlener en dit contract naar de SVB sturen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien in de gemeente Lansingerland kunt u terecht bij Team Jeugd. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland. Team Jeugd luistert naar uw vraag, bedenkt samen met u een plan en kijkt wat nodig is om u verder te helpen. Hierbij wordt gekeken wat u mogelijk zelf kunt doen of met behulp van de eigen omgeving. Als dit niet lukt, dan helpt het team Jeugd u bij het vinden van de juiste hulp. Alle informatie en advies is gratis, deskundig en onpartijdig.