Hulp bij juridische problemen

Heeft u een juridisch probleem? Ga eerst naar het Juridisch Loket. De juristen van het Juridisch Loket helpen u via de website, de telefoon of balie gratis met informatie en praktische tips of zelfs korting op een advocaat.

Er blijven helaas problemen bestaan die u alleen met behulp van een advocaat oplost. Als u eerst uw vraag stelt aan een jurist van het Juridisch Loket, dan krijgt u korting op de eigen bijdrage die u betaalt voor een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand beslist hierover. Daarna vraagt u voor de eigen bijdrage die nog overblijft bijzondere bijstand aan bij de afdeling Publiekszaken. Als u geen gebruik maakt van het Juridisch Loket met de korting op de eigen bijdrage, dan betaalt u dit bedrag zelf en vergoeden wij geen bijzondere bijstand voor dit deel.

Het Juridisch Loket: Weena 719, 3013 AM Rotterdam – Telefoon: 0800 – 8020 (gratis) – Website: juridischloket.nl