Hulp bij juridische problemen

Heeft u een juridisch probleem? Ga eerst naar het Juridisch Loket. De juristen van het Juridisch Loket helpen u via de website, de telefoon of balie gratis met informatie en praktische tips of zelfs korting op een advocaat.

Er blijven helaas problemen bestaan die u alleen met behulp van een advocaat oplost. Als u eerst uw vraag stelt aan een jurist van het Juridisch Loket, dan krijgt u korting op de eigen bijdrage die u betaalt voor een advocaat.
De Raad voor Rechtsbijstand beslist hierover. Daarna vraagt u voor de eigen bijdrage die nog overblijft bijzondere bijstand aan bij de afdeling Publiekszaken.

Als u geen gebruik maakt van het Juridisch Loket met de korting op de eigen bijdrage, dan betaalt u dit bedrag zelf en vergoeden wij geen bijzondere bijstand voor dit deel.

Het Juridisch Loket:
Weena 719, Rotterdam
Telefoon: 0900 8020
Website: juridischloket.nl