Praktijkondersteuner huisarts ggz-Jeugd

Angstig, verdrietig of onzeker zijn om wat voor reden dan ook. Het kan iedereen overkomen, vooral kinderen en jongeren. Helaas gaat het niet altijd vanzelf over en soms zijn er niet direct oplossingen voor. Praten met ouders, vrienden of een leraar helpt misschien een beetje, maar is niet altijd genoeg. Ouders gaan vaak met hun vragen naar de huisarts om samen te zoeken naar passende hulp.

Voor veel vragen kan een Praktijkondersteuner huisarts ggz-Jeugd (POH Jeugd) uitkomst bieden. Ouders en kinderen kunnen hierdoor waar nodig snel en dichtbij goede hulp krijgen.

Een Praktijkondersteuner is verbonden aan een huisartsenpraktijk en heeft een achtergrond als psycholoog of orthopedagoog. Kinderen of ouders lopen soms vast om diverse redenen. Er kunnen problemen thuis zijn of er is sprake van gedrag waarover zorgen zijn. Met een Praktijkondersteuner Jeugd kunnen huisartsenpraktijken sneller passende ondersteuning bieden. De Praktijkondersteuner onderzoekt de problemen van ouders, een kind of een jongere en kent de wegen voor een oplossing op maat. Dat kan zijn door gesprekken, tips voor thuis en/of school of bepaalde oefeningen die zij zelf kunnen doen. Soms is het noodzakelijk om, in overleg met de huisarts, specialistische hulp in te schakelen.

De praktijkondersteuner is werkzaam bij een huisartsenpraktijk en werkt nauw samen met de huisarts als het gaat om jeugdproblematiek. De huisarts kan zorgen voor een doorverwijzing. Een afspraak kan dan snel worden ingepland op de locatie van de huisarts. Alle afspraken vinden plaats in een aparte ruimte binnen de praktijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij maken de inzet van praktijkondersteuners financieel mogelijk. De gesprekken met de Praktijkondersteuner zijn strikt vertrouwelijk.

De meeste trajecten bestaan uit zo’n 3 tot 5 gesprekken met het kind en/of de ouders. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar wat nodig is en prettig voelt. Als blijkt dat er meer specialistische hulp noodzakelijk is, kan de praktijkondersteuner de huisarts vragen voor een doorverwijzing naar een psycholoog of andere zorgverlener. Is daar sprake van een wachttijd? Dan blijft de praktijkondersteuner hulp bieden tot de vervolgbehandeling kan starten.

Er is een Praktijkondersteuner Jeugd werkzaam bij onderstaande huisartsenpraktijken:

 1. Arts en Zorg (Gezondheidscentrum Gouden Hart)
  Poldermolenplein 6
  2652 KX Berkel en Rodenrijs
  Tel.: (010)  511 86 33
  POH-GGZ Jeugd: mw. L.  Hutters
 2. GC Berkel en Rodenrijs (Zonboog)
  Boerhaavestraat 5-17
  2652 EP Berkel en Rodenrijs
  Tel.: (010) 707 45 00
  POH-GGZ Jeugd: mw. J. Groenendijk/ mw. C. Janssen
 3. Huisartsenpraktijk Linthorst
  Krugerlaan 11
  2651 GA Berkel en Rodenrijs
  Tel.: (010) 511 26 90
  POH-GGZ Jeugd: mw. A. Spoor
 4. Huisartsenpraktijk Janson
  Tjeerd Kuiperstraat 1
  2662 GM Bergschenhoek
  Tel.: (010) 529 03 15
  POH-GGZ Jeugd: mw. A. Nobel
 5. Huisartsenpraktijk De Zorghoek
  Verzetstraat 12
  2661 HX Bergschenhoek
  Tel.: (010) 521 22 80
  POH-GGZ Jeugd: mw. T. van der Kooij
 6. Huisartsenpraktijk de Gruijl
  Dorpsstraat 3
  2665 BG Bleiswijk
  Tel.: (010)  521 25 00
  Consulent Jeugd-GGZ: mw. J. Groenendijk

U kunt altijd terecht bij het Team Jeugd van de gemeente via telefoon (010) 800 4004 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of per email teamjeugd@lansingerland.nl. Daarnaast is er op alle scholen een Jeugdcoach op School (JOS) werkzaam voor vragen en hulp op het gebied van opgroeien en opvoeden. Informeer ernaar op de school van uw kind.