Subsidie Wildopvang

De Subsidie Wildopvang is een steun in de rug van wildopvang organisaties in de nabije omgeving van Lansingerland. We ondersteunen initiatieven die zich inzetten voor het opvangen van diverse in het wild levende dieren. Te denken valt aan (water)vogels, egels etc.

Subsidie aanvragen

U vult het aanvraagformulier Subsidie Wildopvang met E-herkenning in.

Heeft u geen E-herkenning? Vul dan het aanvraagformulier Subsidie Wildopvang zonder E-herkenning in.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Om de subsidie aan te vragen levert u de volgende documenten in:

 • Oprichtingsakte en statuten (ook conform artikel 7 lid 3 van ASV 2018) (alleen bij de 1e keer dat u deze subsidie aanvraagt)
 • Kopie van de ontheffing van de provincie
 • Recent overzicht waaruit blijkt dat er dieren van binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland worden opgevangen en hoeveel dat er jaarlijks zijn
 • Een document waaruit uw ANBI keurmerk blijkt
 • Een document waaruit blijkt dat uw organisatie naast subsidie van de gemeente ook andere inkomstenbronnen heeft (bijvoorbeeld een jaarverslag)

Uw organisatie:

 • zet zich in voor hulpbehoevende wilde dieren in de regio van Lansingerland
 • voert het werk uit in de gemeente Lansingerland of op maximaal 7 km van de gemeentegrens
 • helpt aantoonbaar wilde dieren die hulpbehoevend gevonden worden binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland
 • vangt op met als doel om de hulpbehoevende wilde dieren weer in de natuur uit te zetten
 • heeft ontheffingsvergunning van provincie om wilde dieren op te vangen
 • heeft ANBI-keurmerk
 • heeft aantoonbaar ook andere inkomstenbronnen dan alleen subsidie van gemeente Lansingerland
 • zet zich actief in om ook particuliere gelden te ontvangen
 • een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk op 15 september bij de gemeente binnen zijn

 

Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Binnen 4 weken beoordelen wij uw ingediende aanvraag, u ontvangt dan een akkoord of een verzoek tot verduidelijking. De toekenning van de subsidie volgt na akkoord door het college, dit is uiterlijk in oktober. Betaling van een toegekende subsidie doen wij uiterlijk in januari van het volgende kalenderjaar.

Na ontvangst van de subsidie heeft u geen verdere verplichtingen. De gemeente waardeert het als de verstrekking van de subsidie wordt genoemd in bijvoorbeeld uw jaarverslag of op uw website.