Subsidie Tuin van de Toekomst

De gemeente wil graag een handje helpen met het toekomstbestendig maken van uw tuin. Dat doen we door een deel bij te dragen in de kosten. Het kost immers geld om maatregelen te treffen.

Als inwoner van Lansingerland kunt u in aanmerking komen voor deze bijdrage als u:

  1. Verharding (tegels) vervangt door (gevel)beplanting
  2. Waterdoorlatende verharding aanbrengt
  3. De regenpijp afkoppelt, eventueel in combinatie met het aanschaffen en in gebruik nemen van een regenton en/of een regenwaterschutting
  4. Een groen dak aanlegt
  5. Waterelementen aanlegt
  6. Uw schutting vervangt door een groene erfafscheiding zoals een haag

In bijlage 1 van de Subsidieregeling Tuin van de Toekomst 2018-2021 vindt u een lijst met een uitgebreide omschrijving van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvragen

Komt u in aanmerking dan vult u 8 weken voor de aanvang van de werkzaamheden het formulier aanvraag subsidie Tuin van de Toekomst (pdf, 242 kB) in.

De subsidie bedraagt 25% van de kosten die u maakt voor het aanschaffen van materiaal en planten om uw tuin toekomstbestendig te maken, met een maximum van € 375,-.

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om u binnen 8 weken te informeren of u voor subsidie in aanmerking komt en met welk bedrag.

Binnen 4 weken na het afronden van de werkzaamheden vult u het formulier gereedmelding werkzaamheden subsidie Tuin van de Toekomst (pdf, 222 kB) in. Dit formulier is ook uw verzoek om de definitieve subsidie en de uitbetaling van de subsidie vast te stellen. Wij controleren steeksproefgewijs of de verleende subsidie is gebruikt om uw tuin toekomstbestendig te maken.

Voor sommige werkzaamheden heeft u een (omgevings)vergunning nodig. Deze moet u apart van de subsidie aanvragen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland (Berkel en Rodenrijs) biedt soortgelijke subsidiemogelijkheden. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Bergschenhoek en Bleiswijk) biedt subsidiemogelijkheden wanneer u in groepsverband klimaatadaptieve maatregelen wilt toepassen in uw buurt. Hiermee wordt het extra interessant om uw tuin toekomstbestendig te maken!