Subsidie Sociaal Domein en Cultuur

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de doelen van het beleidsplan Sociaal Domein en de Cultuurnota van Lansingerland. In de subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2024 zijn de doelen en activiteiten van de gemeente Lansingerland voor 2024 opgenomen.

Neemt u eerst de Subsidieregeling Sociaal Domein en Cultuur 2024 door, zodat u weet aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen en welke activiteiten wel of niet in aanmerking komen.

Heeft u alle gevraagde bijlagen beschikbaar dan vraagt u de subsidie Sociaal Domein en Cultuur voor 1 juli 2023 aan.

Subsidie aanvragen

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

Het is handig om bij de aanvraag gebruik te maken van de Handleiding aanvragen Subsidie Sociaal Domein en Cultuur (pdf, 531 kB).

 • Stap 1: Voordat u de subsidie daadwerkelijk aanvraagt, maakt u een activiteitenplan. Een format van een activiteitenplan vindt u als onderdeel van de handleiding.
 • Stap 2: Download de vragenlijst subsidie Sociaal Domein en Cultuur vanuit de eerder aan u toegezonden mail en sla deze op uw persoonlijke schijf op. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen of vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan, neem dan contact op via secretariaatds@lansingerland.nl. Als u een volledig activiteitenplan heeft, waarbij u ingaat op de voorwaarden en criteria die we stellen in de subsidieregeling, neemt het invullen van de vragenlijst beperkte tijd in beslag. U kunt namelijk vanuit de Vragenlijst een verwijzing maken naar een specifieke pagina in uw activiteitenplan.
 • Stap 3: U verzamelt de benodigde bijlagen. Onder de vraag “Wat heb ik nodig voor mijn subsidieaanvraag?” leest u welke bijlagen u nodig heeft. We zien toe op het rechtmatig verstrekken van subsidies. Sinds vorig jaar vragen we om die reden ook een kopie van een rekeningafschrift van uw organisatie. Dit is ter verificatie van de bankgegevens.
 • Stap 4: U vult het digitale aanvraagformulier in. Maak ook hierbij gebruik van de handleiding. Organisaties die eHerkenning hebben, wijzen we op de mogelijkheid een aanvraag te doen met eHerkenning2+.
 1. eHerkenning2+.
 2. Een begroting van de activiteit en van de organisatie.
 3. Kopie van een bankpas of bankafschrift.
 4. Een ingevulde Vragenlijst subsidie Sociaal Domein en Cultuur. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen of vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan, neem dan contact op via secretariaatds@lansingerland.nl. Let op: In de Vragenlijst kunt u een verwijzing opnemen naar de relevante pagina in het activiteitenplan. U schrijft uw antwoord dus niet volledig uit in de Vragenlijst.
 5. Een activiteitenplan. Een voorbeeld van een activiteitenplan vindt u in de Handleiding aanvragen subsidie.
 6. Recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 7. Een volmacht (indien een medewerker van de organisatie de aanvraag indient)

Bij een eerste aanvraag subsidie óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten vragen wij ook om de volgende bijlagen mee te sturen:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte