Subsidie Sociaal Domein

Wij verlenen subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van Lansingerland. In de Subsidieregeling sociaal domein 2021 (pdf, 2 MB) zijn de doelen en activiteiten voor 2021 opgenomen. Deze subsidieregeling behoort bij het beleidsplan sociaal domein 2018-2022: Versterken van veerkracht (pdf, 16 MB).

Op dit moment is het niet mogelijk een subsidie Sociaal Domein aan te vragen.