Subsidie Samenleving 2025

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de doelen van de Subsidieregeling Samenleving 2025. Neem vóór het indienen van een aanvraag eerst de subsidieregeling door, zodat u weet aan welke doelstellingen en criteria de aanvraag moet voldoen.

Subsidie aanvragen

Heeft u alle gevraagde bijlagen beschikbaar? Dan vraagt u de Subsidie Samenleving 2025 vóór 1 juli 2024 aan.

Uw aanvraag volgen

Op Mijn Lansingerland kunt u uw aanvraag volgen.

  1. Stel een activiteitenplan op.
  2. Download de vragenlijst subsidie Samenleving 2025 vanuit de eerder aan u toegezonden e-mail. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen of vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan? Dan neemt u contact op via secretariaatds@lansingerland.nl.
  3. Als u een volledig activiteitenplan heeft maakt u vanuit de vragenlijst een verwijzing naar een specifieke pagina in uw activiteitenplan. Zo bespaart u tijd.
  4. Verzamel de benodigde bijlagen. Deze vindt u onder de vraag “Wat heb ik nodig voor mijn subsidieaanvraag?” Voor het rechtmatig verstrekken van subsidies vragen wij om een kopie bankafschrift van uw organisatie. Dit is ter verificatie van de bankgegevens.
  5. Vul het digitale aanvraagformulier op deze webpagina in.
 1. eHerkenning2+
 2. Een begroting van de activiteit en van de organisatie
 3. Kopie van een bankpas of bankafschrift
 4. Een ingevulde Vragenlijst subsidie Samenleving 2025. Heeft u de vragenlijst niet ontvangen of vraagt u deze subsidie voor de eerste keer aan, neem dan contact op via secretariaatds@lansingerland.nl. Let op: In de vragenlijst kunt u een verwijzing opnemen naar de relevante pagina in het activiteitenplan. U schrijft uw antwoord dus niet volledig uit in de vragenlijst.
 5. Een activiteitenplan
 6. Recent (niet ouder dan 2 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel
 7. Een volmacht (indien een medewerker van de organisatie de aanvraag indient)

Bij een eerste aanvraag óf bij een wijziging van een van onderstaande documenten stuurt u het volgende mee:

 1. Financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar
 2. Statuten
 3. Exemplaar oprichtingsakte