Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslag

Tussen 2005 en 2019 is bij een groot aantal ouders de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet door de Belastingdienst. Daarbij is gezinnen veel onrecht aangedaan. Sinds 2020 werkt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) namens de Belastingdienst aan het financieel herstellen van het onrecht. Het rijksbrede programma bestaat uit financiële compensatie, een schuldenaanpak en brede ondersteuning op vijf leefgebieden door gemeenten. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle informatie van de Belastingdienst over het herstelproces, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en het Serviceteam.

Steunpunt Toeslagenaffaire Lansingerland

De medewerkers van het Steunpunt Toeslagenaffaire Lansingerland helpen gedupeerde ouders uit Lansingerland bij het maken van een nieuwe start. Zij bieden een luisterend oor en bespreken met u wat er in uw situatie nodig is om het leven en het normale gezinsleven weer zo goed als mogelijk op te pakken. Dit leggen zij vast in een plan van aanpak. Daarnaast kunnen zij helpen bij de contacten met de Belastingdienst of andere instanties.

Vragen en antwoorden

De medewerkers van het Steunpunt helpen op 5 leefgebieden:

 • Financiën/Schulden
 • Wonen/huisvesting
 • Zorg en Welzijn
 • Gezin
 • Werk/dagbesteding

Financiën/schulden

 • Afhandeling schuldregeling
 • Hulp bij pauzeknop/ moratorium en kwijtschelding
 • Oplossen schulden
 • Verwijderen achterstandscoderingen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR)
 • Omgaan met het compensatie-bedrag
 • Het leven na schulden
 • Aanvragen toeslagen of voorzieningen
 • Coaching of beheer
 • Kosten bewindvoering
 • Juridische ondersteuning
 • Ondersteuning bij administratie

Wonen/huisvesting

 • Hulp betaling woonlasten
 • Het leefbaar maken van uw huidige woning
 • Ondersteuning hypotheek
 • Kosten verhuizing

Zorg en welzijn

 • Aanvraag noodfonds UHT
 • (Zorg-)verzekeringen
 • Contact met zorg-/ hulpverleners
 • Coaching en begeleiding
 • Psychische hulp/ traumaverwerking
 • Gezondheid
 • Persoonlijke verzorging
 • Mobiliteit
 • Huishouden

Gezin

 • Hulp op het gebied van geestelijke gezondheidzorg, huiselijk geweld of jeugdhulp
 • Relatiegesprekken
 • Coaching, begeleiding en opvang
 • Sport en vrije tijd
 • School
 • Familie en sociaal netwerk

Werk/dagbesteding

 • Dagbesteding
 • Werk
 • (Om-)scholing

Het steunpunt is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (010) 800 40 00. Of u kunt een e-mail sturen naar Steunpunt@lansingerland.nl.

Als we uw gegevens van de Belastingdienst hebben gekregen, proberen we u te bellen met de vraag of u gebruik wilt maken van onze hulp. Hebben we uw telefoonnummer niet (of blijkt het onjuist te zijn)? Dan proberen we op een andere manier met u in contact te komen. Uiteraard kunt u altijd zelf contact opnemen via Steunpunt@lansingerland.nl.

Via deze link leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Nee, de hulp van het Steunpunt is gratis.

Ons aanbod voor hulp is altijd geheel vrijwillig. Wilt u met ons in gesprek? Dan maken we een afspraak voor een uitgebreide intake, bijvoorbeeld bij u thuis, in het gemeentehuis of op een andere locatie als u dat fijner vindt.

Iedere situatie is anders. We beginnen met heel erg goed naar u te luisteren. Wat is er allemaal gebeurd? In welke situatie zit u nu? Hoe zit het met uw inkomen, met uitgaven en/of schulden? Waar heeft u last van of waar maakt u zich zorgen over? Hoe gaat het met uw (geestelijke én lichamelijke) gezondheid door alle zorgen? Welke gevolgen had deze situatie voor uw kinderen? Waar zou u hulp of steun bij kunnen gebruiken? Alles kan tijdens het intakegesprek besproken worden. U beslist zelf wat u wel en niet wilt vertellen.

Na het intakegesprek maken we samen met u een plan van aanpak. Daarin komt te staan wat uw doelen zijn en hoe wij u daarbij gaan helpen. Het kan ook zijn dat we daarin opnemen welke andere persoon of organisatie u kan ondersteunen. Uiteraard in overleg met u. Of dat we u advies geven over wat u zelf kunt doen. Ook is het mogelijk dat we alleen maar afspreken dat we er voor u zijn als u op een later moment vragen of hulp nodig heeft.

Wordt uw (toeslag)partner samen met u als gedupeerde erkend? Dan kan het Steunpunt ook begeleiding bieden aan uw partner. Is uw partner niet als gedupeerde erkend, dan kan uw partner geen hulp via het Steunpunt krijgen. Hij of zijn komt misschien wel in aanmerking voor reguliere hulpverlening via de gemeente. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, WMO of inkomensondersteuning. Kijk daarvoor bij gezondheid, jeugd en ondersteuning of Werken, inkomen en schulden.

Twijfelt u of uw partner ook valt onder de toeslagpartners die vanuit het steunpunt geholpen kunnen worden? Neem gerust contact met ons op via steunpunt@lansingerland.nl

Jazeker! U bent niet de enige gedupeerde in de gemeente Lansingerland. En er zijn meer gedupeerde ouders die graag in contact komen met ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. Het Steunpunt is bezig met het opzetten van een lotgenotengroep. Wij hopen daar in het eerste kwartaal van 2023 mee te starten. Heeft u interesse? Laat het ons weten! We kunnen u dan op de hoogte houden.

Komt u liever niet (alleen) met lotgenoten uit uw eigen gemeente in contact? Op Social Media zijn ook diverse groepen van lotgenoten te vinden zoals de Zolderkamer of Stichting Lotgenotencontact.

Het kan zijn dat u bent afgewezen bij de eerste toets maar in afwachting bent van de uitslag van de integrale toets. Ook dan kunt u terecht bij het Steunpunt. Bent u definitief niet erkend als gedupeerde? Ook na een eventueel bezwaar? Dan hebben we 30 dagen de tijd om de ondersteuning van het Steunpunt om te zetten in reguliere dienstverlening (dat is de hulp die we als gemeente altijd kunnen bieden, of u nu gedupeerd bent of niet). Het kan dus zijn dat de hulp die we bieden minder of anders wordt, maar we laten u zeker niet aan uw lot over.

Voor gedupeerden in andere toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget, wordt nog gewerkt aan landelijke regelingen. Op dit moment zijn de landelijke regeling en het Steunpunt er alleen voor gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Vanuit het Steunpunt kunnen wij u daarom helaas (nog) niet helpen, maar natuurlijk komt u wél in aanmerking voor de reguliere hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, WMO of inkomensondersteuning. U kunt deze hulp aanvragen via de gebruikelijke weg. Kijk daarvoor bij gezondheid, jeugd en ondersteuning of Werken, inkomen en schulden.

Voor hulp kunt u onder andere terecht bij:

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink)

 Neem telefonisch contact op via 030 2331400 of stuur een e-mail naar boink@boink.info

Juridische bijstand/Raad voor rechtsbijstand

 Bel hen op (088) 787 10 00 of stuur een mail aan info@rechtsbijstand.nl

Discriminatie/het College voor de Rechten van de Mens

Ouders die het gevoel hebben dat ze zijn gediscrimineerd, kunnen het klachtenformulier invullen via de link hierboven. Eind 2021 waren er 164 meldingen van discriminatie gedaan bij het College voor de Rechten van de Mensen, en 52 verzoeken om een oordeel.

Ombudsman

 Heeft u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij de ombudsman aan het juiste adres bent? Bel dan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur gratis met 0800 – 33 55 555. Een klacht indienen kan via het formulier in de link hierboven.

Niet alleen ouders hebben gevolgen ondervonden van de problemen met de terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Ook een groot deel van hun kinderen heeft stress ondervonden, is in problematische omstandigheden opgegroeid of heeft geen onbezorgde jeugd gehad. Daarom is sinds 5 november de kindregeling in het leven geroepen. De kindregeling bestaat uit:

 • Financiële tegemoetkoming door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT);
 • Brede ondersteuning door de gemeente;
 • Aanpak vanuit de Rijksoverheid in het kader van emotioneel herstel. 

Op de website van het ministerie van Financiën vindt u veelgestelde vragen en antwoorden op mogelijke vragen over de kindregeling.

Kinderen en jongeren die vallen onder de kindregeling, hebben recht op brede ondersteuning op de vijf leefgebieden zoals deze bij de eerste uitklapvraag omschreven staan. Vanaf 16 jaar kunnen kinderen zelfstandig een aanvraag doen voor brede ondersteuning bij de gemeente. De brede ondersteuning geldt voor alle kinderen en jongeren van erkend gedupeerde ouders, en hun gezin. De brede ondersteuning wordt toegekend op grond van een beschikking – waarvan het plan van aanpak onderdeel uitmaakt. In het plan van aanpak beschrijven we kort wat uw situatie nu is. Verder staat er vooral in wat ervoor nodig is om uw (gezins-)leven weer op de rit te krijgen en wat we gaan doen om u hierbij te ondersteunen. Dit bedenken we niet zelf: in de gesprekken met u bent u degene die aangeeft wat u nodig heeft. En u bent degene die mag zeggen of het plan van aanpak aansluit op uw behoefte. Pas dan gaan we samen met u het plan uitvoeren.  

Vragen over de ondersteuning van kinderen kunt u stellen aan het Steunpunt. Stuur een e-mail naar steunpunt@lansingerland.nl of bel naar  (010) 800 40 00. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Steunpunt Toeslagenaffaire Lansingerland. Het Steunpunt is te bereiken per mail: steunpunt@lansingerland.nl en per telefoon: (010) 800 40 00.

 • Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
 • Moest u een heel jaar (of meerdere jaren) kinderopvangtoeslag terugbetalen en was dat naar uw idee niet terecht?
 • Heeft u tevergeefs geprobeerd om bewijsstukken aan te leveren bij de Belastingdienst, maar werden die nooit ontvangen of behandeld?
 • Kreeg u geen betalingsregeling omdat de Belastingdienst vond dat er sprake was van opzet of grove schuld?
 • In al deze gevallen is het mogelijk dat u gedupeerde zou kunnen zijn.

Denkt u dat u gedupeerd bent maar heeft u zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst? Bel dan met het speciale ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst op 0800 – 2 358 358 (gratis). Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt daar aangeven dat u mogelijk gedupeerd bent in de kinderopvangtoeslagaffaire en in aanmerking wilt komen voor compensatie. Er wordt naar uw BSN gevraagd en u ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Zodra u zich bij de Belastingdienst heeft gemeld als mogelijk gedupeerde, kunnen wij u ook vanuit het steunpunt ondersteunen. U mag natuurlijk ook eerst met ons contact opnemen. Wij denken graag met u mee of helpen u bij de aanmelding.

Als u dringend hulp nodig heeft en kunt u niet wachten? Dan heeft u zo snel mogelijk hulp nodig.

U kunt u zich dan melden bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358 (gratis). Het Serviceteam bespreekt met u uw situatie en zoekt uit waar u het beste terecht kunt voor hulp.

 

U zit in een urgente situatie als u bijvoorbeeld:

 • ernstig ziek bent;
 • geen boodschappen of medicijnen kunt kopen;
 • geen schoolspullen of kleding voor uw kinderen kunt kopen.

Heeft u te maken met een dreigende uithuiszetting? Of een dreigende afsluiting van gas, water of elektriciteit? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons steunpunt! Ook als u hulp nodig heeft bij de aanmelding bij het Serviceteam, kunt u bij het steunpunt terecht.