Bedrijfsafval

De gemeente haalt bedrijfsafval niet op. De Rijksoverheid verplicht bedrijven om een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Adressen van erkende bedrijfsafvalinzamelaars vindt u bijvoorbeeld op het internet.