Bedrijfsafval

De gemeente haalt bedrijfsafval niet op. Bedrijven zijn verplicht om een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Adressen van erkende bedrijfsafvalinzamelaars vindt u bijvoorbeeld op het internet.

In het contract met een bedrijfsafvalinzamelaar maakt u een aantal afspraken:

  • Op welke dag(en) en tijdstip uw bedrijfsafval wordt opgehaald
  • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier
  • Wat voor soort afval u aanbiedt (samenstelling)
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt
  • Welk inzamelmiddel u gebruikt: een afgesloten afvalcontainer