Winnaars prijsvraag Voorafsche Polder bekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 juli 2021, 17.15 uur

Het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Lansingerland hebben samen een prijsvraag uitgezet voor een waterberging in de Voorafsche Polder in Berkel en Rodenrijs. Inwoners konden ideeën insturen om de biodiversiteit in deze waterberging te vergroten. Uit maar liefst 39 inzendingen heeft de jury drie prijswinnaars uitgekozen. De jury is erg enthousiast over alle ideeën die zijn ingezonden en is blij met de betrokkenheid van inwoners.

Wat is de Voorafsche Polder?

De Voorafsche Polder in Berkel en Rodenrijs is een open weiland van ongeveer 12 hectare. De polder ligt in het hart van Lansingerland tussen Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Zoetermeer. De polder is zo ingericht dat het weiland als waterberging kan worden gebruikt. Als het nodig is, haalt de boer zijn jongvee binnen en kunnen wij er tijdelijk 35.000 M3 aan water vasthouden. Zo voorkomen wij mogelijke wateroverlast.

Winnende ideeën

De inzendingen zijn onderverdeeld in drie categorieën: kleine ideeën, grote ideeën en innovatie of participatie. De drie prijzen van ieder 500 euro zijn gewonnen door: Susanne Kuipers (categorie ‘kleine ideeën’), Maurice Kruk (categorie ‘grote ideeën’) en Vincent Jumelet (categorie ‘innovatie of participatie’).

Het winnende idee in de categorie ‘kleine ideeën’ is om takkenbossen en knotwilgen te introduceren. Het winnende idee in de categorie ‘grote ideeën’ is het aanpassen van het groenbeheer en het toevoegen van landschapselementen zoals struiken en bomen en een waterpoel. En het winnende idee in de categorie ‘innovatie en participatie’ is het plaatsen van een broedpaal voor ooievaars en borstels voor jongvee.

Belang biodiversiteit

Hoogheemraad Marcel Belt: ‘We zijn heel blij met de ingezonden ideeën. Hiermee kunnen we mooie stappen maken om de biodiversiteit in de Voorafsche Polder te vergroten. Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Met de juiste maatregelen kunnen we de teruggang van biodiversiteit een halt toeroepen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.’

Uitvoering van de ideeën

Delfland gaat in samenwerking met de boer van de polder en gemeente Lansingerland aan de slag met de drie winnende inzendingen. Het is de bedoeling dit jaar al enkele ideeën te selecteren en uit te voeren. De 39 inzendingen worden samengebundeld tot een inspiratiegids voor waterbergingen. Zodat we de ideeën ook als inspiratie kunnen gebruiken voor andere waterbergingen bij Delfland.    

Veelgestelde vragen

Wat gaan jullie met de winnende ideeën doen?

Delfland gaat in samenwerking met de boer en gemeente Lansingerland aan de slag met de drie winnende inzendingen, met de bedoeling dit jaar al enkele ideeën te selecteren en uit te voeren. Hoe dat er precies uit gaat zien moeten we nog verder onderzoeken.

Waarom heeft Delfland een prijsvraag bedacht?

Delfland zet zich in voor de biodiversiteit. Daarmee investeren we in de kwaliteit van ons gebied, voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daarvoor geld en capaciteit vrij en willen daarbij samenwerken met onze partners, boeren en bewoners van de regio.

Waarom besteed Delfland zoveel tijd en geld aan biodiversiteit?

We zorgen ervoor dat we bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit in Delfland. Bij een grote biodiversiteit leven er veel verschillende planten en dieren in een gebied. Het vergroten van die hoeveelheid verschillende dieren en planten, is een investering in de kwaliteit van het gebied. Voor de mensen die er wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst. Wij maken daar geld en werktijd voor vrij. Met de juiste maatregelen kunnen we het minder worden van de biodiversiteit stoppen. We willen, samen met onze partners, boeren en bewoners in de regio, werken aan versterking van de biodiversiteit. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land.

Gaat Delfland nog iets doen met de overige ideeën?

Delfland is heel blij met alle ingezonden ideeën. De 39 inzendingen worden samengebundeld tot een inspiratiegids voor waterbergingen.  

Gaat Delfland in de toekomst nog meer prijsvragen doen?

Delfland zoekt steeds naar mogelijkheden om de omgeving te betrekken bij verschillende projecten. Wij hebben al vaker prijsvragen bedacht waarin de omgeving kan participeren. Zo hebben wij eerder dit jaar een kreeftenchallenge gedaan, daar zijn ook mooie ideeën uit voortgekomen. In de toekomst zullen vaker prijsvragen bedenken maar onderzoeken we ook andere mogelijkheden om de omgeving bij onze projecten te betrekken.

Meer nieuws

Fotocabine momenteel niet in gebruik

Koningsdag 2024 in Lansingerland