Wethouder Muis onthult nieuwe bewegwijzering Rottemeren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 december 2022, 10:00 uur

Wethouder Michiel Muis van gemeente Lansingerland en tevens bestuurder van recreatieschap Rottemeren heeft maandagochtend bij de vernieuwde entree van het Lage Bergse Bos bij de Henriette Boslaan het eerste entreebord onthuld. Met deze nieuwe bewegwijzering wil het Recreatieschap naar een eenduidige uitstraling toe. Voor bezoekers is nu duidelijk zichtbaar dat het Recreatieschap uit verschillende deelgebieden bestaat die gezamenlijk de Rottemeren vormen.

Kwaliteitsimpuls

Daarnaast is er in het entreegebied een eerste deel van de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos afgerond. Er is een nieuwe padenstructuur en een lig- en speelweide aangelegd. Zijn er nieuwe banken en picknicksets geplaatst en is er ingezaaid met bloemrijk grasland om de biodiversiteit te vergroten.

Door de nieuwe kenmerkende bewegwijzering in de kleuren blauw en veenbruin krijgt het gehele Rottemeren gebied een eigen identiteit en eigentijdse uitstraling. Het ontwerp sluit nauw aan op de informatiezuilen (markeringen) die al langs de gehele Rotte staan en het verhaal van de Rotte van oorsprong tot dam vertellen. De gebieden die Staatsbosbeheer voor hetRecreatieschap Rottemeren beheerd omvatten een groot deel van wat uiteindelijk het Landschapspark “de Rotte” moet worden. De nieuwe bewegwijzering  verwijst vanaf de buitengrenzen van het Recreatiegebied en vanaf de Rotte naar de deelgebieden, recreatieondernemers, bezienswaardigheden en voorzieningen.

Recreatiegebied Rottemeren herkenbaan, zichtbaar en aantrekkelijk

Daarnaast wil het recreatieschap met deze bewegwijzeringsborden recreatiegebied Rottemeren beter herkenbaar, zichtbaar en aantrekkelijker maken. Bezoekers informeren, welkom heten en laten weten in welk (deel)gebied ze zijn. Tevens worden de recreatiemogelijkheden op de borden aangeduid. De nieuwe bewegwijzering is zo ontworpen dat wandelaars, fietsers en autoverkeer gemakkelijk hun bestemming kunnen vinden.

Omdat het recreatieschap binnen verschillende gemeente grenzen ligt is er nauw overleg geweest met de gemeentes Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam om tot een gedragen ontwerp te komen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met ondernemers en organisaties om de wensen ten aanzien van zichtbaarheid te inventariseren. Uit al deze gegevens en wensen is uiteindelijk een ontwerp voor de borden en een bewegwijzeringplan ontstaan. Met de onthulling van het eerste bewegwijzeringsbord door Wethouder Muis van gemeente Lansingerland is nu de eerste stap gezet naar een duidelijke eigen identiteit voor het gehele Rottemeren gebied.

De huidige bewegwijzering is inmiddels grotendeels verwijderd en heeft tot nu toe weinig overlast veroorzaakt. Naar verwachting is begin volgend jaar het project afgerond dat mede mogelijk gemaakt is door een financiële bijdrage van Landschapstafel Hof van Delfland.

Nieuwe bewegwijzering Rottemeren

Meer nieuws

Start heien Sporthoeklaan