Weidevogelgebied Bergboezem afgesloten tijdens broedseizoen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 februari 2023, 15.47 uur

Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden naar ons land. Om ook het weidevogelbroedseizoen succesvol te laten verlopen, is rust in de omgeving van de vogels heel belangrijk. Daarom is de Bergboezem inclusief de omliggende dijken, afgesloten voor bezoekers van woensdag 1 maart tot en met zaterdag 1 juli.

Onze nationale vogel

Het gaat niet goed met veel soorten weidevogels in Nederland. Zo neemt het aantal grutto’s, onze nationale vogel, in de Bergboezem steeds verder af. Het is noodzakelijk dat er extra aandacht is voor het maaibeheer en het inrichten van het weidegebied, zodat het aantal weidevogels niet nog minder wordt.

De grutto brengt de winter door in de natte natuurgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Via een tussenstop in Spanje en Portugal komen ze na een lange reis van enkele duizenden kilometers ons land binnen. Direct na aankomst moeten ze eerst veel eten om op kracht te komen. Als ze weer in goede conditie zijn, dan breekt een drukke tijd voor ze aan. Van hofmakerij (poging om de aandacht van een andere vogel te krijgen) tot paren, eieren leggen en kuikens grootbrengen.

Rust is belangrijk

Rust is in die periode heel belangrijk voor alle weidevogels (zoals de kievit, scholekster, tureluur en gele kwikstaart). Dit geldt dus niet alleen voor de grutto. We beginnen daarom ook pas met het maaien na 15 juni. Niet alle stukken grond worden op hetzelfde moment gemaaid, zodat oudervogels met hun kuikens op de ongemaaide delen voldoende voedsel en beschutting kunnen vinden.  

Het reguliere broedseizoen

Het broedseizoen van de weidevogels begint eerder dan van de meeste andere vogelsoorten. En omdat ze ieder jaar de Bergboezem als broedplek gebruiken, wordt de Bergboezem vanaf 1 maart afgesloten. In de Groenzoom en de gebieden buiten de bebouwde kom van Lansingerland geldt dat honden aangelijnd moeten blijven van 15 maart tot en met 15 juli. Uitzondering hierop zijn de aangewezen losloopgebieden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met beheerder van de Groenzoom Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen