Vragen over uw WOZ-waarde?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 februari 2021, 15.37 uur

Een juiste Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen belangrijk. Ieder jaar ontvangt u een aanslagbiljet lokale belastingen. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int deze lokale belastingen namens de gemeente. Op het aanslagbiljet vindt u het besluit van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor de gemeente ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Het is voor u belangrijk dat de WOZ-waarde juist is. Een aantal belastingen, waaronder de OZB-belasting, is namelijk gebaseerd op deze WOZ-waarde. Daarnaast gebruikt de Rijksbelastingdienst de WOZ-waarde voor het bepalen van het huurwaardeforfait en gebruiken sommige hypotheekverstrekkers de waarde bij het bepalen van de hypotheekrente.

Ook voor de gemeente is een juiste WOZ-waarde belangrijk. Met een juiste WOZ-waarde kunnen wij de belastingdruk eerlijk verdelen en het goede belastingtarief bepalen. Tot slot: wanneer de WOZ-waarde correct is, zijn er minder bezwaren en lagere maatschappelijke kosten. Redenen genoeg dus waarom de WOZ-waarde goed moet zijn.

Op dit moment is SVHW volop bezig met het zorgvuldig bepalen van de WOZ-waarden voor een juiste aanslagoplegging in 2021. Dit doet SVHW met taxatiemodellen waarin de gegevens van uw woning of bedrijfspand en actuele marktgegevens zijn opgenomen. Uiteraard controleren de SVHW taxateurs de uitkomsten en passen zij deze indien nodig aan.

De komende maand informeert SVHW u over het tot stand komen van de WOZ-waarde en wat u kunt doen wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde. Deze informatie vindt u dan ook op de website van de gemeente. 

Meer nieuws

Snoeiafval gratis aan huis opgehaald