Vertaling coalitieakkoord: 'Samen verantwoord aan de slag'

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 februari 2023, 08.30 uur

Na de gemeenteraadsverkiezingen legden de coalitiepartijen hun plannen en ambities vast in het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord verder’. Dit akkoord is het startpunt van de nieuwe bestuursperiode met de speerpunten voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord is door vertaald naar een werkprogramma van het college.

Werkprogramma college 2022-2026

Dit werkprogramma bevat de specifieke ambities voor de komende jaren. We hebben een gemeente waar een relatief jonge bevolking met plezier woont en werkt. De komende jaren blijft onze gemeente sterk groeien en daarom werken we aan een toekomstbestendig Lansingerland. Dat is het vertrekpunt voor onze ambities voor de toekomst van Lansingerland. Samen met de gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren we onze plannen.

Daarnaast voert de gemeente een grote verscheidenheid aan (reguliere) wettelijke opdrachten uit, die ook bijdrage leveren aan onze maatschappelijke doelen voor de Lansingerlandse samenleving. Denk hierbij aan onze dienstverlening voor de uitgifte van paspoorten, zorg en ondersteuning zoals de Wmo en het onderhoud van de wegen voor een veilige omgeving.

Van het werkprogramma is ook een factsheet gemaakt.

Meer nieuws

Snoeiafval gratis aan huis opgehaald