Veiligheidsmonitor gemeente Lansingerland 2021 positiever dan 2020

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 juni 2022, 17:00 uur

Onderzoek door VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Een recent veiligheidsonderzoek van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) geeft op een aantal vlakken een positiever beeld voor de gemeente Lansingerland. Het is een regionale monitor dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO). De huidige monitor gaat over de periode 2020 en 2021.

Positiever over leefbaarheid in de wijk

Voor Lansingerland blijkt dat het ervaren van veiligheid in de wijk positiever wordt ervaren dan het regionale gemiddelde (eenheid Rotterdam). Een 7.7 tegenover een 7.1 voor. Men voelt zich in Lansingerland ook minder vaak onveilig in de buurt (-10,4 procent), ervaart minder gevoelens van discriminatie (-6,9 procent) en is minder vaak van mening dat er veel criminaliteit voorkomt in de buurt (-8,7 procent).

Inwoners van Lansingerland zijn ook aanzienlijk positiever over de leefbaarheid van de woonbuurt (rapport 7,9 tegenover 7,3). Daarnaast is de tevredenheid over het functioneren van de gemeente ook relatief hoog. En inwoners nemen meer maatregelen dan gemiddeld om zich te beschermen tegen criminaliteit.

2020 – 2021

Het aantal misdrijven in de gemeente Lansingerland is in 2021 gedaald t.o.v. het jaar daarvoor. Waar in 2020 de politie nog 2036 misdrijven registreerde, waren dit er in 2021 nog maar 1873, een daling van 8%. Zo is het aantal woninginbraken gedaald met 27% en ook het aantal bedreiging (-14%) en mishandelingen (-15%) liep terug.

Blijven inzetten op veiligheid en ondermijning

Burgemeester Pieter van de Stadt: “We houden voor de volledigheid wel rekening met de impact van Corona op de cijfers. Daarnaast blijven wij ons inzetten tegen ondermijning en alle vormen van criminaliteit. Alleen zo kunnen wij de leefbaarheid in onze dorpen hoog houden. Dit doen we samen met onze partners, zoals politie en OM. De betrokkenheid van inwoners bij buurttoezicht is ook positief. En ik roep inwoners graag op zich aan te melden voor Burgernet. Voor buurtveiligheid. Een veilig Lansingerland, daar willen we met elkaar voor staan!”

De volledige rapportage. Informatie over Burgernet.

Meer nieuws

Ophaalmogelijkheden strooizout