Vacature voor de weekmarkt van Berkel en Rodenrijs

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 november 2023, 09.19 uur

Elke woensdag van 8.00 uur tot 17.00 uur vindt er in het centrum van Berkel en Rodenrijs de weekmarkt plaats. De markt bestaat uit verschillende kramen en verkoopwagens.

Op dit moment is er één vacature in de volgende branche:

Aardappelen en peulvruchten

  • Op kramen of eigen materiaal
  • Frontbreedte maximaal zes meter.
  • Diepte maximaal vier meter.

Verkoopt u aardappelen en peulvruchten en bent u geïnteresseerd in een plek op de weekmarkt? Vul dan het inschrijfformulier standplaats weekmarkt vóór 2 december 2023 in.

Als u artikelen verkoopt die niet binnen de branche vallen of niet kunt voldoen aan de afmetingen, komt u niet in aanmerking voor de vacature.

Vergunning

Voor het toekennen van de vergunning wordt het selectiestelsel gehanteerd. Burgemeester en wethouders zullen advies inwinnen bij de aangewezen selectiecommissie en zullen punten toekennen aan de hand van de volgende aspecten:

  1. Het assortiment is een gewenste toevoeging aan het marktassortiment (40 punten).
  2. De uitstraling van de verkoopwagen of de uitstraling van de kraam (20 punten).
  3. Het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt (20 punten).
  4. Is er bij gegadigde sprake van maatschappelijk verantwoord ondernemen (20 punten).

Gegadigden komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten. Indien er meerdere gegadigden met gelijk toegekende punten als hoogste eindigen, zal er onder die gegadigden een loting plaatsvinden. De gegadigde met het meeste aantal punten dan wel de eerste gelote gegadigde zal twee maal op proef meedraaien op de weekmarkt. Hierna wordt er een besluit genomen over het toekennen van de vergunning. Er geldt een proefperiode van 6 maanden.

De vergunninghouder dient persoonlijk op de standplaats aanwezig te zijn en mag zich doen bijstaan.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ook als de standplaatsvergunning niet aan u wordt verleend.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen