Update LOO2

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 november 2023, 15.03 uur

Op 16 november vond de commissievergadering plaats over het zoekgebied LOO2 en de circa twee hectare voor de locatie van de tijdelijke flexwoningen. Doel was de locatie-opties te bespreken als advies aan het college van B&W voor hun besluitvorming.

Diverse insprekers gaven hun inbreng en mening mee aan de commissieleden. Daarna volgde er een vragen- en discussieronde, en het antwoord van de burgemeester. Vooral de ontsluiting voor auto’s, fietsers en voetganger wordt vanwege de impact op de omgeving gezien als een knelpunt. Ook kwamen er nieuwe suggesties voor de locatiekeuze in het zoekgebied naar voren. Al deze informatie wordt meegenomen in de uitwerking door de projectgroep. De input van de commissievergadering is het advies aan het college voor de besluitvorming, die later volgt.

Vergadering gemist?

Heeft u de vergadering gemist? U kunt deze online terugkijken.

Meer informatie

Meer informatie over de verdere planning volgt nog. Op de webpagina ‘Langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne‘ kunt u meer informatie vinden over LOO2.

Meer nieuws

Fotocabine momenteel niet in gebruik