Uitbetaling extra energietoeslag voor lagere inkomens

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 april 2022, 09:00 uur

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum, zie onderstaande tabel) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van 800 euro per huishouden. De gemeente betaalt deze toeslag uit. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Uitbetaling energietoeslag

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan wordt de energietoeslag eind april, tegelijkertijd met uw uitkering, op uw rekening gestort.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente en valt u onder de onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 juni a.s. aanvragen.

Voorwaarden voor het ontvangen van de energietoeslag

 • U woont in de gemeente Lansingerland
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
 • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van het sociaal minimum
 • U bent niet dakloos of thuisloos
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis)
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een koophuis) telt niet mee
 • U ontvangt één uitbetaling van de energietoeslag per huishouden  

Wanneer krijgt u de energietoeslag eind april automatisch op uw rekening gestort?

 • Als u op 1 januari 2022 recht had op een uitkering van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
 • Als u in 2022 Bijzondere Bijstand heeft ontvangen
 • Als u een AIO-uitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Inkomenstabel per 1 januari 2022, 120% van het sociaal minimum

LeefsituatieLeeftijdNetto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.244,54
€ 1.382,89
Alleenstaande ouder21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.600,13
€ 1.685,24
Gehuwd/Samenwonend21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.778,92
€ 1.872,49

Financiële hulp

Loopt u tegen financiële problemen aan? Dan kunt u hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw energieleverancier te treffen. Ook is er een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. Daarnaast kunt u kijken op onze website voor meer informatie over hulp bij financiële problemen.