Uitbetaling extra energietoeslag voor lagere inkomens

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 april 2022, 09.00 uur

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum, zie onderstaande tabel) is er een extra tegemoetkoming: de eenmalige energietoeslag van 800 euro per huishouden. De gemeente betaalt deze toeslag uit. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Uitbetaling energietoeslag

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan wordt de energietoeslag eind april, tegelijkertijd met uw uitkering, op uw rekening gestort.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente en valt u onder de onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 juni a.s. aanvragen.

Voorwaarden voor het ontvangen van de energietoeslag

 • U woont in de gemeente Lansingerland
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
 • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van het sociaal minimum
 • U bent niet dakloos of thuisloos
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis)
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een koophuis) telt niet mee
 • U ontvangt één uitbetaling van de energietoeslag per huishouden  

Wanneer krijgt u de energietoeslag eind april automatisch op uw rekening gestort?

 • Als u op 1 januari 2022 recht had op een uitkering van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
 • Als u in 2022 Bijzondere Bijstand heeft ontvangen
 • Als u een AIO-uitkering ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Inkomenstabel per 1 januari 2022, 120% van het sociaal minimum

LeefsituatieLeeftijdNetto maand-inkomen
exclusief vakantiegeld
Alleenstaand21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.244,54
€ 1.382,89
Alleenstaande ouder21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.600,13
€ 1.685,24
Gehuwd/Samenwonend21 jr – AOW
vanaf AOW
€ 1.778,92
€ 1.872,49

Financiële hulp

Loopt u tegen financiële problemen aan? Dan kunt u hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw energieleverancier te treffen. Ook is er een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. Daarnaast kunt u kijken op onze website voor meer informatie over hulp bij financiële problemen.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen