Tussenevaluatie pilot wasbare luiers

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 november 2022, 15.45 uur

In juli 2022 zijn er 30 deelnemers uit Lansingerland gestart met de pilot wasbare luiers. De jonge ouders gaan de uitdaging aan om gebruik te maken van wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers. Het uiteindelijke doel is om door het gebruik van wasbare luiers de hoeveelheid afval die ontstaat door wegwerpluiers te verminderen. Aan de deelnemers wordt gevraagd om tijdens deze pilot gebruik te maken van een digitaal platform. Hier kunnen de deelnemers onder andere vragen stellen en ervaringen delen. Na 3 maanden is er op het platform een korte vragenlijst gedeeld, waaruit een tussenevaluatie is gemaakt. Deze delen we graag.

Ervaring deelnemers

Er doen nog steeds 30 deelnemers mee. Ze zijn erg enthousiast over de pilot en zijn blij met de begeleiding vanuit Nappy’s. Het startpakket wordt goed ontvangen, wel missen sommige deelnemers nog wat zaken. Dit verschilt van een extra set luiers tot aan inleggers. Er is geen eenduidig product dat gemist wordt. 90% van de respondenten geeft aan inmiddels gewend te zijn aan de wasbare luiers. De deelnemers laten weten dat het wassen van de luiers hen erg meevalt. Het feit dat men minder afval heeft en ook het besparen op wegwerpluiers, worden als grootste pluspunten ervaren.

Tot slot geeft De helft van de deelnemers aan dat ze af en toe nog wel wegwerpluiers kopen. Dit doen ze voornamelijk omdat een oppas of het kinderdagverblijf nog niet meewerkt aan de wasbare luiers. Ook het gebruik in de nacht is soms een reden om toch voor een wegwerpluier te kiezen.

In januari 2023 loopt de pilot af en wordt er een eindevaluatie gedaan.

De pilot

De pilot duurt een half jaar, maar als het goed is gaan de ouders na dat half jaar natuurlijk vrolijk verder met de wasbare luiers. In de pilotperiode krijgen de deelnemers begeleiding van Laura Beijn vanuit Nappy’s. Zij beantwoord vragen en helpt waar nodig. Naast een financiële bijdrage vanuit de gemeente moeten deelnemers ook zelf een deel van het pakket aan wasbare luiers betalen, de begeleiding en deelname aan het platform. Aan het eind van de pilotperiode van 6 maanden volgt er nog een vragenlijst voor de deelnemers. We hopen en verwachten dan veel te leren van de ervaringen van de deelnemers en die ervaringen gaat de gemeente delen zodat andere jonge ouders ook meer kennis opdoen over het gebruik van wasbare luiers.

Minder restafval door gebruik wasbare luiers

Elk kind verbruikt circa 5.000 wegwerpluiers voordat het na ongeveer 3,5 jaar zindelijk is. En die gaan allemaal met inhoud en al bij het restafval. Dat levert per ‘kind in de luiers’ per week zo’n 25 kilo afval per week op, meer dan 1.100 kilo jaar. De ruim 700 nieuwe baby’s per jaar in onze gemeente produceren dus een aardige berg afval. Door het gebruik van wasbare luiers wordt er niet alleen restafval voorkomen maar over de 3,5 jaar die het gemiddeld duurt voor een kindje om zindelijk te worden levert het gebruik ook een financieel voordeel op. Kinderen die opgroeien met wasbare luiers zijn gemiddeld een jaar eerder zindelijk en hebben minder last van uitslag. Ook bespaar je op de kosten voor de aanschaf van wegwerpluiers.

Meer nieuws

Fotocabine momenteel niet in gebruik