Praat mee over regels voor huis en tuin

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 10.09 uur

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gebruiken we als kans om een aantal regels voor in het omgevingsplan opnieuw te bekijken. We beginnen met het thema huis en tuin in bestaande woonwijken. Hierbij kunnen we zes onderwerpen aanpassen als dat een goed idee is. Praat u mee?

Over welke onderwerpen gaan we in gesprek?

Wonen & zorg

 • Meer huishoudens op één adres
  Nu mag er één huishouden op één adres wonen. Wat als meer huishoudens op één adres mogen wonen? Bijvoorbeeld wanneer u voor iemand wilt zorgen of een woonplek wilt bieden aan iemand die dat tijdelijk niet heeft?
 • Andere functie leegstaand gebouw
  Nu mag een leegstaand gebouw, bijvoorbeeld een kantoorgebouw, niet zomaar een andere functie krijgen. Wat als leegstaande gebouwen makkelijker kunnen veranderen in plekken waar mensen bijvoorbeeld zelfstandig wonen én begeleiding en/of zorg krijgen?
 • Vergunning stalling scootmobiel
  Nu is er een vergunning nodig voor een stalling voor een scootmobiel in de voortuin. Wat als er geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden en er alleen regels zijn over de hoogte/breedte/lengte van de stalling?

Wonen & duurzaamheid

 • Bouwen en biodiversiteit
  Bij het ontwerp voor een nieuw gebouw of woning zijn natuurinclusieve maatregelen niet altijd verplicht. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld nestkasten, een groen dak of waterdoorlatende tegels. Zou verplichting misschien een goed idee zijn?
 • Vergunning warmtepomp
  Voor een warmtepomp moet nu soms een vergunning worden aangevraagd. Wat als dit niet meer hoeft en er alleen aan bepaalde regels moet worden voldaan?
 • Zonnepanelen
  Nu mogen zonnepanelen niet altijd op de grond in de achtertuin worden geplaatst. Wat als dit wel mag? En als mensen iets op het dak willen bouwen dat nadelig is voor de zonnepanelen van de buren? Moeten hier dan regels voor komen?

Praat mee

In januari gaan we met inwoners in gesprek gaan over deze onderwerpen. Na een gezamenlijke aftrap horen we graag over uw ervaringen. Met elkaar onderzoeken wij de voor- en nadelen van de mogelijke regels. De uitkomsten gebruiken we voor een advies aan het college en de gemeenteraad, zodat er een goed besluit genomen kan worden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de volgende bijeenkomsten:       

 • Dinsdag 9 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur, gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek
 • Vrijdag 12 januari 2024 van 9.30 tot 11.30 uur via MS Teams (digitaal)
 • Maandag 15 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur via MS Teams (digitaal)

Geeft u zich uiterlijk 7 januari op door een mail te sturen naar omgevingsplan@lansingerland.nl. U kunt aangeven waarover u graag meepraat: Wonen & zorg of Wonen & duurzaamheid. Voor de online bijeenkomst ontvangt u een Teams-link.

Meer nieuws

Fotocabine momenteel niet in gebruik

Koningsdag 2024 in Lansingerland