Plan voor 900 nieuwbouwwoningen in Bleiswijk

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 maart 2022, 14:06 uur

De gemeenteraad heeft het masterplan ‘Woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg’ vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor twee toekomstbestendige woonwijken in Bleiswijk. Het plan schetst een beeld voor woongebieden met een groene en dorpse uitstraling, passend bij de identiteit van het bestaande dorp en haar inwoners. Er is ruimte voor 900 woningen.

Woningbehoefte

Veel senioren, jongeren en starters zijn op zoek naar betaalbare woningen. Het tekort in aantallen woningen bemoeilijkt ook de doorstroming op de woningmarkt. De twee nieuw te bouwen wijken voorzien in de behoefte in aantallen woningen en verbeteren de doorstroming naar een andere woning voor bijvoorbeeld senioren. Ook wordt ingezet op het aantrekken van jonge gezinnen uit de regio. Hiermee wordt het krachtige verenigingsleven, het voorzieningenniveau en de sterke sociale structuur van Bleiswijk versterkt.

Proces

Het project gaat met dit besluit een nieuwe fase in: de voorbereiding van het op te stellen omgevingsplan. De verwachting is dat eind 2023/begin 2024 gestart wordt met de bouw van het eerste deelplan.

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u mailen naar woningbouwbleiswijk@lansingerland.nl.