Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 november 2022, 17.04 uur

Voor Dorpsstraat 5-7 in Bleiswijk is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op 10 mei 2022 besloot het college in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 5-7 Bleiswijk (De Snip)” en daarnaast een wettelijk vooroverleg van het Besluit ruimtelijke ordening op te starten.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een zorginstelling met 11 zorgwoningen en een aantal voorzieningen, alsmede de oprichting van 10 appartementen voor senioren. Het huidige gebouw wordt gesloopt. Inmiddels is het bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar mogelijk

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan of is het bestemmingsplan onduidelijk? Neem dan contact op met de gemeente via (010) 800 4000. Gedurende 6 weken vanaf publicatiedatum kan er bezwaar worden ingediend.

Dit kan door een schriftelijk bezwaar per post te sturen naar: College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. Ook kunt u een digitaal bezwaar indienen via de pagina Bezwaar en beroep.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen