Nieuwjaarstoespraak burgemeester van de Stadt

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 januari 2023, 12.19 uur

Op maandag 9 januari 2023 vond er na 2 jaar weer een fysieke nieuwjaarsreceptie plaats in het gemeentehuis. Op deze avond gaf burgemeester Pieter van de Stadt een speech en werden traditioneel de vrijwilligersprijzen uitgereikt.

Tekst speech burgemeester van de Stadt

Goedenavond allemaal,

Wat fijn jullie allemaal weer te zien in het gemeentehuis. Dat hebben we de afgelopen jaren gemist!

Ik hoop dat iedereen een mooie en veilige jaarwisseling heeft gehad. Samen met vrienden of familie, of alleen met een mooie film of televisie-uitzending. Namens het gemeentebestuur wens ik u alle goeds en een gezond, liefdevol en gezellig 2023.  

Misschien bent u het nieuwe jaar gestart met goede voornemens. 80% van de mensen doet dit. Het gaat dan vooral om meer sporten of afvallen. (24%) Ruim 83% denkt dan ook echt dat het gaat lukken. Bij 17% lukt dit echt. Ik hoop van harte dat u allemaal bij die 17% hoort.

2022 was een jaar om nooit meer te vergeten. Dit wordt niet de vrolijkste nieuwjaarstoespraak allertijden. Ik waarschuw u alvast… Alhoewel ik ook positieve berichten heb. En zelfs een primeur met u kan delen.

Het jaar 2022 gaat voor altijd de geschiedenisboeken in om een nare reden. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne voerde de boventoon. Het was voor Oekraïne en haar inwoners ronduit een rampzalig jaar. Veel mensen moesten vluchten. Huis en haard verlaten om veilig te kunnen zijn. Delen van het land zijn compleet verwoest.

Denkt u zich eens in… je woont in een land en opeens is het niet veilig meer. Gebouwen, bruggen en wegen worden opgeblazen. Je moet schuilen en je huis achterlaten. Je ziet mensen vluchten voor hun leven, mishandeld, gemarteld of gedood worden. Ik vergeet de verhalen van de mensen, die naar Nederland kwamen en opvang zochten, niet meer. Wat een leed en verdriet.

De eerste opvang werd geboden door onze inwoners en ondernemers. Ze boden onderdak aan ontheemde mensen. Vrijwilligersacties werden opgezet. Hulp werd meteen geboden.

Dankzij gezamenlijk inspanning kon de gemeente het voormalige Rabobankgebouw “De Kulck” ombouwen tot een tijdelijke opvanglocatie. Vooral gericht op ouders met een schoolgaand kind met een beperking.

Dankzij vele vrijwilligers, gulle gevers en samenwerkingspartners hebben wij dit kunnen doen.

Ik wil alle betrokken hartelijk danken voor al jullie inspanningen, tijd en energie. Prachtig om te ervaren en te zien. De Lansingerlandse samenleving staat op als het nodig is. Het gemeentebestuur is u dankbaar.

Ik ben er trots op dat we in Lansingerland ons ook direct hebben gericht op langdurige opvang. We wisten al snel dat een oorlog een grote impact heeft op een land en een samenleving. Er is na een grote vernietiging, zoals in Oekraïne, tijd nodig voor wederopbouw. Tijdelijke opvang is fijn voor de eerste maanden. Tegelijkertijd moet je langdurige opvang realiseren, omdat het wel eens langer kan duren.

Overigens ben ik niet trots op het feit dat het dan nog een jaar kost om dit, ondanks enorme inspanningen van onze mensen en onze partners zoals VRR, 3B Wonen en projectmensen dit te realiseren.

De gemeentelijke opvang de Kulck is inmiddels gesloten, en de mensen zijn elders ondergebracht.

Op dit moment werken we hard aan de realisatie van 132 flexwoningen aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Ik kom hier zo nog op terug.

Een ander dieptepunt eind 2022 is de energiecrisis. Onze glastuinbouwsector wordt ongekend hard geraakt. Bedrijven die al jaren van vader op zoon overgaan, zien zich genoodzaakt de bedrijfsvoering te stoppen. Planten sterven af en dragen geen vruchten of bloemen meer. Ook andere ondernemers hebben het zwaar. En inwoners. Gelukkig hebben we nu een relatief zachte winter, maar de zorgen zijn niet voorbij… We zijn als land en Europese unie wel heel slecht voorbereid op deze energiecrisis.
Ik zou het bijna naïef noemen. In gesprekken bij netwerkleveranciers bespeur ik dat het ook niet zomaar is opgelost. Ook hier moet op korte termijn iets gebeuren.

Een lichtpunt… Het jaar 2022 betekende het einde van Corona lock downs. Corona is niet weg, maar wel beter onder controle door een groot vaccinatieprogramma van het Rijk. Voor veel mensen waren de twee jaren ervoor niet te doen. Niet alleen lichamelijk bracht Corona veel ellende, ook mentaal. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelden steeg. Vooral onder jongeren. Een zorgelijke ontwikkeling.

Voor dit jaar hoop ik dat Corona niet meer dan een griep wordt en op de achtergrond verdwijnt. Alhoewel er nu een griepvirus rond waait maar mensen ook goed beroerd van worden.

Begin 2022 zorgden we samen met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en COA voor de opvang van 50 asielzoekers aan de Tobias Asserlaan. De opvang, met de toepasselijke naam de Tobias, vangt nu 50 vooral jonge gezinnen op. In ieder geval nog tot dit voorjaar.

De containerwoningen zijn niet ideaal, maar bieden wel voldoende opvang om tot rust te komen. Ook deze mensen hebben veel meegemaakt en zijn gevlucht uit hun moederland. De landelijk opvangcentra zitten nog steeds overvol. De asielopgave vraagt ook om stevig landelijk beleid. Dat goed uitvoerbaar is voor gemeenten, van diverse grootte. Het is niet dat we humane hulp niet willen bieden, maar er is geen plek. Lansingerland heeft geen hotels, leegstaande panden voor transformatie of kades om cruise boten aan te leggen. We zijn wat dat betreft beperkt.

Daarbij kan het Rijk voor opvang aan gemeenten zeker om hulp vragen, maar dan moet er ook financiële ruimte komen om het te realiseren. Voor niets gaat alleen de zon op.

In het voorjaar van 2022 was al snel duidelijk dat tijdelijke opvang voor mensen uit Oekraïne niet voldoende was. Er was behoefte aan langdurige tijdelijke opvang. In de eerste instantie dachten we groot: 1000 tot 1500 mensen op een locatie in Bleizo-West.
Een business case bleek niet haalbaar.

Door het bestemmingsplan van provincie, met een reservering voor windmolens in dit gebied. En ook de eisen die de gemeente Zoetermeer stelden, waren niet in te willigen. Daarbij wilde onze raad liever kleinschalige opvang op decentrale locaties. Locatieonderzoek bracht ons naar de Hoeksekade. Na overleg met de omgeving kwam het voorstel voor de locatie Sporthoeklaan ter tafel. Een optie die we met het projectteam hebben uitgewerkt en invulling gegeven. Op dit moment werken we samen met wooncorporatie 3B Wonen aan de realisatie van 132 tijdelijke flexwoningen op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek.

De woningen zijn geschikt voor 150 Oekraïners en 78 spoedzoekers. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die niet langer thuis kunnen blijven wonen of een gescheiden ouder met kinderen. De combinatie van opvang en woonruimte voor spoedzoekers was een grote wens van zowel de raad als het college. We zijn blij dat het mogelijk gemaakt wordt.

Ik verwacht dat we voor de zomer de eerste mensen kunnen huisvesten. Als alles meezit. En dan heb ik het over de markt, de materialen, de planning en menskracht.

Uiteindelijk gaan we ook opzoek naar een tweede en misschien wel derde locatie. We hebben de raad beloofd om de ontwikkelingen goed te monitoren en daarna pas volgende stappen te zetten.

De woningnood is een onderwerp dat ik in breder verband voor het voetlicht wil brengen. Lansingerland kan en wil bouwen. Alleen hebben we wel de medewerking van andere overheden nodig. Die lans wil ik breken in de regio en het land. De plannen uit Den Haag zijn niet allemaal even realistisch. 900.000 woningen voor 2030 zijn niet haalbaar. Niet onder de huidige voorwaarden.
Daar heb je geen hogere wiskunde voor nodig.

Het is in mijn ogen zelfs een kwalijk trekje in de politiek om je op een abstract veraf gelegen doel te richten, waarvan je zelf als minister geen verantwoording gaat afleggen. En dan volhoudt dat het prima te realiseren is, terwijl de markt meer dan sceptisch is. Je mag er woorden aan wijden, maar laat dan ook de daden zien.

Iedereen verdient een goed en veilig dak boven hun hoofd. Het is een primaire levensbehoefte. Voor jongeren, starters, kopers, huurders, maar ook voor senioren. In elk segment zijn er tekorten in aantallen woningen. Ook de betaalbaarheid van woningen is een uitdaging. Het moet duurzaam en aan allerlei eisen voldoen, maar dat maakt het NIET betaalbaarder. Het is een soort van mission impossible aan het worden. Alleen Tom Cruise is nergens te bekennen.
De woningnood is een doorn in ons oog. Het moet anders. De komende periode zet ons college en de raad zich daarvoor in. Voor u en onze gemeente.

Met als mooie vergelijking: België. Hier zijn de regels versoepelt en woont men 2x zo groot voor de helft van de prijs.

Ik noemde het al eerder. Lansingerland kenmerkt zich door vele enthousiaste vrijwilligers die activiteiten of zorg voor anderen mogelijk maken. Met mijn collega, wethouder Leon Hoek, gaan we zo meteen de vrijwilliger van het jaar bekend maken. Een spannende jaarlijkse verkiezing, die onze vrijwilligers in het zonnetje zet.

Zonder deze vrijwilligers worden er geen boodschappen gedaan voor ouderen, worden er geen dagjes weg georganiseerd, zijn sportverenigingen lang zo gezellig niet en kunnen veel clubs stomweg niet bestaan. Net als mantelzorgers nemen deze mensen een bijzondere plek in onze samenleving in. U bent natuurlijk heel benieuwd wie er gaat winnen. En we houden u nog even in spanning…

Ander nieuws voor 2023…

De omgevingswet wordt hopelijk 1 juli ingevoerd. We waren er al klaar voor, maar 1 januari was voor veel gemeenten niet haalbaar. Uitstel volgde.

De Samenlevingsvisie, daar wordt ook hard aan gewerkt. Net zoals de visie op burgerparticipatie. Beiden bedoeld om Lansingerland nog fijner te maken om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Dit doen we met elkaar. Wij kunnen niet zonder u. En u niet zonder ons… Uiteraard allemaal in afstemming met de gemeenteraad. Want zonder volksvertegenwoordigers kunnen we ook niet.

In maart staan er provinciale staten en waterschapsverkiezingen op het programma. Het is weer tijd om de vertegenwoordiger van uw voorkeur te kiezen. Ga vooral stemmen, want het gaat om uw toekomst! U ontvang nog informatie en uw stembewijzen.  

2023 wordt hopelijk een memorabel en positief jaar.

En meteen een primeur! Om Lansingerland te promoten tijdens onze bezoeken in de regio en het land, hebben wij een promotiefilm gemaakt. Het is immers lekker leven in Lansingerland en dat willen we laten zien! Afgelopen maanden is er hard aan gewerkt, en vanavond delen wij voor het eerst het resultaat.

Uiteraard is de film ook te vinden op onze socials, website en YouTube. We gaan er zo naar kijken. Voor de mensen achter de schermen: start de film!

Mooie film toch? Uw Lansingerland in beeld en geluid.

Ik wens u voor vanavond veel plezier. En een mooie ontknoping bij de vrijwilliger van het jaar.

Dank u wel.

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023