Nieuwe coalitie gemeente Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 mei 2022, 17:50 uur

WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie gaan het college vormen. De onderhandelingen zijn afgerond en de vier partijen zijn gekomen tot het coalitieakkoord ‘SAMEN VERANTWOORD VERDER’.

Onder leiding van formateur Ewald van Vliet hebben de coalitiepartijen gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. De coalitiepartijen gaan uitvoering geven aan de grote opgaven waar Lansingerland nu voor staat, zoals wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Bij het uitvoeren van de plannen die er liggen betrekt de nieuwe coalitie de samenleving en geeft ruimte aan de gemeenteraad. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere het betrekken van jeugd en jongeren, het versneld realiseren van passende woningen, het realiseren van ontmoetingsplekken voor ouderen, wijkboa’s en de ondersteuning van inwoners bij de versnelling van de energietransitie. “Alleen samen kunnen we verantwoord bouwen aan een goed, mooi en veilig Lansingerland. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We kijken er naar uit om de komende vier jaar uitvoering en richting te geven aan onze gemeente”, aldus de vier fractievoorzitters.

Voor het college worden de volgende wethouders voorgedragen: Leon Hoek (WIJ Lansingerland), Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Michiel Muis (D66) en Titia Cnossen (ChristenUnie).

Op donderdag 2 juni worden de nieuwe wethouders tijdens de raadsvergadering voorgedragen voor benoeming en vindt het debat met de gemeenteraad over het coalitieakkoord plaats.

De vier fractievoorzitters. Van links naar rechts: Ineke den Heijer (D66), Kees-Willem Markus (ChristenUnie), Leon Hoek (WIJ Lansingerland) en Don van Doorn (Leefbaar 3B).